(VII-IV.3.B) 24-letnia pacientka chora w 27 tygodniu ciąży z anomalią Ebsteina oraz zespołem WPW Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec


 

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in Case presentations, rare congenital cardiovascular diseases VII. IV., VII*. Cardiovascular diseases in pregnancy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.