(VII-IV.3.B) 24-letnia pacientka chora w 27 tygodniu ciąży z anomalią Ebsteina oraz zespołem WPW Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  EXPERTISE 1 “Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases” “Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

Posted in Case presentations, rare congenital cardiovascular diseases VII. IV., VII*. Cardiovascular diseases in pregnancy | Leave a comment

(VII-IV-1B.2a) Pregnancy in patient with congenitaly corrected Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Agata Leśniak-Sobelga MD, PhD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

Brief Comments and Conclusion EXPERTISE 1 EXPERTISE 2

Posted in Case presentations, rare congenital cardiovascular diseases VII. IV., VII*. Cardiovascular diseases in pregnancy | Leave a comment