(IV-5B.1) Heart failure in Fontan patient Lidia Tomkiewicz-Pająk, Monika Smaś –Suska, Maria Olszowska, Wojciech Płazak, Piotr Podolec


 

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Case presentations, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.