(III-3A.2) Pacjent z podejrzeniem amyloidozy serca w przebiegu szpiczaka mnogiego Piotr Liszniański MD, Jacek Nowak MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Celina Strączek, MD, pulmonologist Afiliacja: Department of Pulmonary Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W razie potwierdzenia rozpoznania sarkoidozy serca – wskazane leczenie. Jeżeli potwierdzone zostanie rozpoznanie sarkoidozy płuc (uwzględniając aktualny obraz kliniczny) postawa wyczekująca z czujną obserwacją, rozważenie leczenia glikokortykosteroidami. W omawianym przypadku brak jest niezbędnej weryfikacji histopatologicznie, wynik BAL natomiast nie stanowi podstawy do rozpoznania sarkoidozy. Płyn w jamach opłucnowych i osierdziu może występować w omawianej jednostce chorobowej, jednak nie jest to typowe …

Posted in 2. Amyloid, 3. Restrictive cardiomyopathy, A. Infiltrative, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies) | Leave a comment