Informacje o projektach

Utworzenie i rozwój Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia (CRCD) jest współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013:

Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna
Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.