Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego Zakopane

Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadający 12 Poradni Specjalistycznych: Chirurgia Ogólna, Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna, Rehabilitacyjna, Diabetologiczna, Kardiologiczna, Dermatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Neurologiczna, Okulistyczna, Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Zdrowia Psychicznego, Otolaryngologiczna. W szpitalu znajduje się również blok operacyjny, szkoła rodzenia, dział diagnostyki laboratoryjnej, dział rentgenodiagnostyki, dział rehabilitacji, dział patomorfologii i apteka szpitalna.
Szpital uczestniczy w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, jak tez prowadzi szkolenia dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego. W celu jak najlepszego wykorzystania możliwości Instytucji, szpital współpracuje z wieloma publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, stacjami sanitarno-emidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami jak też innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
Dużym sukcesem dla Szpitala było wybudowanie 5-kodygnacyjnego budynku, w którym obecnie znajduje się między innymi nowoczesny Blok Operacyjny, centralna sterylizatornia, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Oddział Kardiologiczny został tu utworzony w ostatnich latach od podstaw.
W Szpitalu zatrudnionych jest obecnie ponad 500 osób. W 2011 roku przyjęto ponad 104 000 pacjentów i wykonano 2 342 różnego rodzaju zabiegów.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem realizuje projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków szpitalnych”. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO na lata 2007-2013. Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje następujące, proekologiczne działania:

  • likwidację kotłowni gazowej wraz z wyeksploatowanymi trzynastoletnimi kotłami VIESSMANN i zastąpienie jej wymiennikami geotermalnymi,
  • modernizację konstrukcji dachu dla potrzeb instalacji baterii solarnych wraz z montażem tych baterii oraz wymianą wymienników ciepłej wody na wymienniki dwubiegowe,
  • uzupełnienie termomodernizacji pozostałych, nie ocieplonych ścian budynków szpitalnych.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.