Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

(ze względu na ich liczbę wybrano najważniejsze z lat 2006-2009)

– Zgodnie z oficjalną decyzją z dnia 18 lutego 2009 roku Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał status szpitala akredytowanego i przyznano mu Certyfikat Akredytacyjny nr 2009/01 ważny na okres od 04.03.2009 r. do 03.03.2012 r. W tym okresie szpital ma prawo używać logo szpitala akredytowanego, a także stosować symbol przy nazwie szpitala.
– Ogólnopolski Ranking Szpitali “Bezpieczny Szpital 2008” organizowany przez Rzeczpospolitą – Najlepszy Szpital w Woj. Małopolskim.
– Finalista w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w kategorii szpital publiczny.
– Narodowy Ranking Szpitali organizowany w dniu 19 maja 2008 roku przez Super Express – KSS im. Jana Pawła II uznany za dobry szpital.
– Kapituła Konkursu Forum Jakości Quality International 2008 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 – tytuł laureata oraz srebrne godło QI – Quality International w kategorii QI – usługi najwyższej jakości.
– Wyróżnienie Urzędu Miasta Krakowa dla najlepszych realizatorów miejskich autorskich programów profilaktycznych w roku 2007.
– Kierownik Apteki Szpitalnej KSS im. Jana Pawła II Pani mgr Janina Pawłowska otrzymała Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla aptekarstwa.
– Wyróżnienie XIII Edycji 2007 Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne – służba zdrowia.
– Wyróżnienie Kapituły i Organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY 2007 w kategorii Szpitale Wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek.
– Ranking „Bezpieczny szpital 2007”, organizowany przez dziennik „Rzeczpospolita” – najlepszy w Małopolsce.
– Ranking Ogólnopolski Szpitali – 17 miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Angioplastyka Tętnic Szyjnych – I miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Operacje Aorty –
I miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Leczenie Choroby Wieńcowej – I miejsce.
– W Rankingu szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Kardiochirurgia Najlepsze Szpitale – II miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Leczenie Schorzeń Zastawek – II miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Przeszczepy –
IV miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Elektrokardiologia – V miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Kardiologia Najlepsze Szpitale – VII miejsce
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Leczenie Ubytków Przegrody – VII miejsce.
– Ranking szpitali 2006 tygodnika „Wprost” w kategorii Kardiologia Inwazyjna – XII miejsce.
– Laureat VIII Edycji 2006 Małopolskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje medyczne.
– Ranking szpitali 2006 Rzeczpospolitej – 1 miejsce w województwie
(15 miejsce w rankingu ogólnopolskim)
– Tytuł Lidera Informatyki X – Lecia w kategorii organizacje użyteczności publicznej przyznany przez tygodnik menedżerów i informatyków COMPUTERWORLD (2006 r.).

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.