Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – jest najbardziej nowoczesnym szpitalem w Zachodniej Małopolsce z najnowszą bazą diagnostyczno-zabiegową i zapleczem logistycznym, zapewniającym pacjentom standard usług medycznych na poziomie europejskim. Aktualnie dysponuje 532 łóżkami na 18 oddziałach szpitalnych, 14 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakładami diagnostycznymi i rehabilitacyjnymi. W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy zintegrowany z zespołami wyjazdowymi pogotowia.

Szpital zabezpiecza populację z terenu powiatu chrzanowskiego ok. 130 tysięcy osób, ludność powiatów sąsiadujących oraz ludność napływową z całej Polski i UE – z uwagi na zabezpieczenie medyczne autostrady A4. Rocznie w szpitalu leczonych jest około 20 tys. pacjentów. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 59 tys. porad rocznie. Ponadto wykonuje ok. 10 tys. dializ rocznie a pogotowie ratunkowe realizuje ok. 7,5 tys. zgłoszeń do nagłych zachorowań i wypadków.
Szpital pełni wiodącą rolę na rynku usług medycznych. Mimo silnej konkurencji wdraża nowoczesne standardy postępowania lekarskiego, pielęgniarskiego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego wraz z postępem medycznym. Wyznacznikiem poziomu jakości usług w szpitalu są posiadane certyfikaty jakości oraz wysokie miejsca w rankingach.
Szpital posiada Status Szpitala Akredytowanego i Certyfikat Akredytacyjny nr 2010/27 z dnia 2. XII 2010 r., nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Szpital posiada także certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Regionalnej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Ligi Szpitali na rzecz zapobiegania odleżynom u pacjentów. W Poradni Konsultacyjno-Edukacyjnej prowadzona jest edukacja w zakresie samobadania piersi, zdrowego stylu życia, żywienia, pielęgnowania stomii. Przy poradni działa “Stowarzyszenie Amazonek”.
Podstawowym elementem działalności Szpitala jest świadczenie usług medycznych na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktów w następujących zakresach:

  • Lecznictwo szpitalne
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • Rehabilitacja medyczna
  • Ratownictwo i transport medyczny
  • Świadczenia odrębne kontraktowe (dializy)
  • Podstawowa opieka zdrowotna
  • Programy profilaktyczne

W Szpitalu zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
1. Projekt poprawy jakości świadczonych usług poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej;
2. Poprawa bezpieczeństwa i jakości lecznictwa zabiegowego mieszkańców powiatu poprzez modernizację bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.