Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie – jest jednym z najstarszych szpitali w Małopolsce, został założony w budynku nieczynnego, starego browaru księcia Sanguszki w 1835 roku, w okresie szalejącej epidemii tyfusu i cholery oraz klęski powodzi i głodu. Na początku był to jeden budynek z 12 salami dla chorych na około 50 łóżek. W 1938 roku placówka posiadała już 5 budynków na 300 łóżek i salę operacyjną. Obecnie w Szpitalu znajduje się ponad 350 łóżek, a rocznie przyjmuje się ponad 17 000 pacjentów na 12 oddziałach: Kardiologicznym, Kardiologii Inwazyjnej, Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Chorób Wewnętrznych, Dermatologii, Ginekologiczno-Położniczym, Noworodków, Obserwacyjno Zakaźnym Dzieci, Pulmonologii, Rehabilitacji, Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Misją szpitala jest udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów.
Szpital posiada:

 • certyfikat jakości ISO 9001:2008;
 • certyfikat „Szpital bez bólu” – potwierdzenie wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego;
 • certyfikat „Gwarant Czystości” – potwierdzenie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu pacjentów oraz stosowanie procedur zapobiegających zakażeniom wewnątrzszpitalnym.

Szpital zapewnia pacjentom:

 • całodobową, pełną diagnostykę i leczenie w 12 oddziałach szpitalnych, stacji dializ, bloku operacyjnym, pracowni hemodynamiki, oraz pracowniach diagnostyki medycznej (laboratorium, ultrasonografii, rentgenodiagnostyki, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej);
 • leczenie i konsultacje specjalistyczne w 15 specjalistycznych poradniach przyszpitalnych;
 • pielęgniarską opiekę długoterminową w domu chorego;
 • profilaktykę zdrowotną.

Szpital jest laureatem:

 • Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Publicznych w kategorii „Najlepszy Szpital w Polsce” 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009;
 • Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2006;
 • wyróżnionym w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2007;
 • Konkursu „Firma Równych Szans” 2007 za wysoką świadomość społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • Konkursu “Firma Równych Szans” 2007 – III miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w obszarze wynagrodzeń oraz łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi;
 • Konkursu Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie 2007;
 • Perły Medycyny 2008.

 

Szpital realizował takie projekty jak:
1. „Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie”. Zrealizowany projekt to kolejny etap rozbudowy funkcjonującego w placówce systemu informatycznego – obecnie całkowicie została ucyfrowiona pracownia rentgenowska Szpitala i wraz z innymi pracownikami diagnostyki obrazowej objęta jednym elektronicznym systemem. Projekt pozwolił na przejście z techniki analogowej na technikę cyfrową. Wdrożony został także informatyczny system radiologiczny umożliwiający podgląd wszystkich badań diagnostyki obrazowej, ich przetwarzanie i archiwizację w postaci cyfrowej z możliwością natychmiastowego przesłania na oddziały szpitalne i poradnie.
2. „Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie”. Program swoim zakresem objął:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie przebudowano i zmodernizowano wszystkie pomieszczenia oddziału oraz wymieniono wszystkie instalacje. Zakupiono nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny;
 • Blok Operacyjny, który został doposażony w nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do znieczulenia ogólnego, defibrylatory, diatermie chirurgiczne oraz kolonoskop;
 • Centralną Sterylizatornię, w której przebudowano i zmodernizowano wszystkie pomieszczenia, dokonano wymiany wszystkich instalacji. Zakupione zostały nowe sterylizatory parowe, myjnie dezynfektory, myjnia ultradźwiękowa oraz całość pozostałego wyposażenia;
 • Pracownię Hemodynamiki, dla potrzeb której zakupiono nowoczesny koronarograf.

Comments are closed.


  Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
 przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.