Wielka Brytania – Cardiovascular&Respiratory Studies University of Hull (Dział Badań w Chorobach Serca, Naczyń i Płuc Uniwersytetu Hull

 

 

 

 

 

 

 

Fot 1. Profesor John Cleland (Kierownik Instytutu)

Cardiovascular&Respiratory Studies University of Hull (Dział Badań w Chorobach Serca, Naczyń i Płuc Uniwersytetu Hull) pod kierownictwem prof Johna Clelanda, jest wiodącym europejskim ośrodkiem w zakresie badań niewydolności serca. Z wyjątkiem prof. Clelanda, ośrodek zatrudnia czterech profesorów (dwóch o specjalizacji nieklinicznej) i ponad 25 stypendystów naukowych, a także pielęgniarki i pozostały personel medyczny. Instytucja szczyci się międzynarodową sławą w zakresie szkoleń i badań naukowych zarówno w krajach europejskich (m. in. Dania, Szwecja, Polska, Hiszpania, Francja, Włochy i Rosja) jak też pozaeuropejskich (m. in. USA, Egipt, Chiny, Pakistan, Indie, Malezja). Zasadniczym celem badań jest zapobieganie i leczenie chorób związanych z niewydolnością serca. Wieloletniej obserwacji badawczej poddanych jest ponad 5000 pacjentów mających problemy w tym zakresie. Kohorty pacjentów uczestniczą w różnego rodzaju sponsorowanych programach badawczych, takich jak: ocena bezpieczeństwa podróży lotniczej, programowanie urządzeń, tlenoterapia domowa, leczenie cukrzycy i niewydolności nerek.
Profesor Cleland utworzył jeden z pierwszych systemów typu TeleHealth dla osób z chorobami serca w Wielkiej Brytanii. Obecnie kieruje programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej o budżecie 14,5 miliona €. Profesor Cleland prowadził wiele badań, innowacyjnych z punktu widzenia chorób związanych z niewydolnością serca i kardiomiopatią.
Centrum Kardiologiczne Hull opracowało program na temat genetycznych i nowych biomarkerów w kardiomiopatii. Wyniki badań z tym związane zostały opublikowane w najlepszych czasopismach naukowych takich jak „New England Journal of Medicine”, „Lancet”, „Circulation”, „Journal of the American College of CardiologyJ”, „European Heart Journal” i wielu innych.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.