Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych w Kownie

Lithuanian University of Health Sciences in Kaunas (Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych w Kownie) jest największym centrum naukowym w dziedzinie nauk medycznych na Litwie i jednym z czołowych ośrodków w Europie. Kształci się w nim ponad 7000 studentów na takich kierunkach jak: Lekarski, Stomatologiczny, Farmaceutyczny, Pielęgniarski i Zdrowia Publicznego. W obrębie Uniwersytetu wydzielone są 4 instytuty: Kardiologii, Badań Biomedycznych, Endokrynologii i Fizjoterapii i Rehabilitacji. Uniwersytet zatrudnia 600 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym 74 profesorów i 278 adiunktów. Rocznie na Uniwersytecie Medycznym w Kownie kształci się około 2000 studentów.
Uniwersytet prowadzi współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia w zakresie badań i edukacji w dziedzinie epidemiologii i prewencji chorób układu krążenia i innych przewlekłych chorób niezakaźnych. Również pod jej kontrolą udziela świadczeń medycznych dla wszystkich mieszkańców Litwy i realizuje działania badawcze w zakresie neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii urazowej, mikrochirurgii, chorób zakaźnych, pulmonologii, endokrynologii.
Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych ma podpisane umowy o współpracy z ponad 100 jednostkami z zagranicy na wszystkich kontynentach. W ciągu ostatnich 10-ciu lat Uniwersytet realizuje i realizował liczne projekty w ramach kilku programów Unii Europejskiej. Krótka charakterystyka projektów została opisana poniżej.

Projekty zrealizowane w ramach Programu EU LEONARDO DA VINCI:
1. Projekt pn. “Practice of KMU Specialist Trainee Doctors in Hospitals of the European Union” zrealizowany w latach 2000-2001;
2. Projekt pn. “Professional Skill Development for Young Gastroenterologists in Hospitals of the European Union”zrealizowany w latach 2000-2002;
3. Projekt pn. “Influence of the Leonardo da Vinci Program on Free Movement in Europe: Example of Lithuanian Specialist Trainee Doctors” zrealizowany w latach 2003-2005;
4. Projekt pn. “Professional Skill Development for Young Cardiovascular Disease Doctors in Accordance with the EU Standards” zrealizowany w latach 2004-2006;
5. Projekt pn. “Acquisition of Experimental and Clinical Oncological Experience – Internships of Young Lithuanian Oncologists in EU Member States” zrealizowany w latach 2006-2007.

Projekty realizowane w ramach innych programów:
1. Projekt pn. “Evidence Based Technology Interventions for Health System Development (EVITECH) 2000” realizowany w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej;
2. Projekt pn. “Australian-European Public Health Education Project” zrealizowany w latach 2008-2011 w ramach programu Unii Europejskiej i Uniwersytetów Australijskich;
3. EU LIFELONG LEARNING PROGRAM /ERASMUS Programme (2007-2013).

Ponadto instytuty naukowe w ramach Uniwersytetu Medycznego realizują własne projekty badawcze m.in.:
1. Projekty finansowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO);

  • CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention);
  • HBSC (Health Behaviour of School-Aged Children);
  • EURODIAB (Europe Programme of Diabetes);
  • DIABALT (Programme of Diabetes of the Baltic countries);
  • Health Promoting Hospitals.

2. Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:

  • GUARD (Potential adverse effect of GSM cellular phone on hearing);
  • PINCHE (Policy Interpretation Network on Children’s Health and Environment), EMFnEAR (Exposure at UMTS electromagnetic fields: study on potential adverse effects on hearing).

W strukturze Uniwersytetu znajduje się również Kaunas Medical University Hospital (Szpital Uniwersytetu Medycznego w Kownie), który jest największym i najnowocześniejszym szpitalem na Litwie. Szpital w Kownie szczególną uwagę przywiązuje do poprawy jakości usług medycznych świadczonych dla mieszkańców Litwy, wdrażania najnowszych technologii w diagnostyce i leczeniu, zapewnienia usług medycznych opartych na dowodach naukowych.
Szpital zatrudnia ponad 1200 lekarzy i 2500 pielęgniarek i składa się z 35 profilowanych oddziałów klinicznych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii serca i naczyń, torakochirurgii, neonatologii i pediatrii, położnictwa i ginekologii, okulistyki, intensywnej opieki medycznej, kardiologii, onkologii, radiologii, urologii oraz 15 specjalistycznych poradni, a także oddział ratunkowy.
W szpitalu rocznie leczonych jest 84 000 pacjentów, w poradniach udzielanych jest 800 000 konsultacji i przeprowadza się ponad 61 000 różnego rodzaju operacji.
W Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Kownie realizowane są następujące projekty:
1. Projekt pn. „Modernizacja Szpitala Uniwersytetu Medycznego w Kownie w celu poprawy efektywności energetycznej”.
Projekt dofinansowany z Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 jest realizowany wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Kownie. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja budynków w celu poprawy efektywności energetycznej. Przewidziano wymianę okien i drzwi w budynkach szpitala, ocieplenie ścian, izolację dachów oraz modernizację systemu wentylacji;
2. Projekt pn. „Improvement of early diagnostics of oncological diseases and ensuring of valid treatment in Lithuania”.
Projekt został dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 897 517,00 Euro.
Projekt zrealizowano (2008 – 2010) wspólnie z Vilnius University Institute of Oncology, Siauliai Hospital, Klaipeda Hospital, Vilnius University Hospital Santariskiu Clincs, Vilnius University Hospial Children Hospital.
Celem projektu jest wdrożenie nowych technologii w walce z rakiem w 6 litewskich zakładach opieki zdrowotnej oraz poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych na Litwie. W Szpitalu w Kownie w ramach tego projektu zakupiono nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.