Instytut Kardiologiczny w Klinicznym Szpitalu Uniwersyteckim im. Pauls Stradins w Rydze

Research Institute of Cardiology University of Latvia Pauls Stradins Clinical University Hospital (Instytut Kardiologiczny w Klinicznym Szpitalu  Uniwersyteckim im. Pauls Stradins w Rydze); założony w 1910 roku jest obecnie największym szpitalem Łotewskim i jednocześnie jednym z najlepszych europejskich ośrodków w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii, neurologii i neurochirurgii. Instytucja ta zajmuje się nie tylko leczeniem chorych, ale również kształceniem kadry medycznej i szeroko zakrojonymi badaniami klinicznymi.

Szpital zatrudnia obecnie 2886 pracowników w:

– oddziale ratunkowym;
– 8 oddziałach klinicznych;
– 6 centrach medycznych (specjalizujących się w: kardiologii, transplantologii, chirurgii klatki piersiowej, radio i chemioterapii, chorobach układu krążenia, chorobach zawodowych i radiologii, chirurgii ambulatoryjnej, nefrologii, endokrynologii, pulmonologii, reumatologii, chorobach przewodu pokarmowego);
– 2 instytutach (Instytut Patologii i Instytut Diagnostyki Radiologicznej);
– centralnym laboratorium klinicznym i biochemicznym;
– aptece;
– centralnym ambulatorium;
– administracji.

W Szpitalu znajduje się 870 łóżek. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 47 000 osób, a prawie 255 000 pacjentów jest leczonych ambulatoryjnie. W szpitalu wykonuje się około 27 000 różnego rodzaju operacji rocznie.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.