Działalność

Podkreślenia wymaga szczególna innowacyjność w sposobie leczenia i przeprowadzania zabiegów. Przykładami mogą tu być zabiegi przeprowadzone
w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, tj.:

– w dniach 13 i 14 stycznia 2005r.- pierwszy w Polsce i na świecie zabieg wszczepienia nowatorskiej biologicznej bezszwowej zastawki serca trzem pacjentom oraz
– w dniu 25 listopada 2008 r. – pierwszy w Polsce zabieg wymiany zastawki aortalnej serca metodą przezskórną, bez otwierania klatki piersiowej.

Ponadto Szpital im. Jana Pawła II i Instytut Kardiologii CM UJ są inicjatorami i aktywnymi uczestnikami szeregu konferencji, szkoleń, sympozjów, także rangi międzynarodowej.

Krakowski Szpital Sprcjalistyczny im. Jana Pawła II w liczbach:

– KSS im. JPII zatrudnia doświadczoną kadrę wysokiej klasy specjalistów: 281 lekarzy, w tym 7 profesorów, 10 doktorów habilitowanych,
76 doktorów nauk medycznych, 600 pielęgniarek, ponad 100 techników: analityki, farmacji, radiologii, elektrokardiologii i fizykoterapii;
– Szpital posiada 12 Oddziałów opieki całodobowej i dziennej, w tym
4 Oddziały kliniczne i 5 Pododdziałów, a także 30 specjalistycznych poradni i 43 pracownie;
– w szpitalu rocznie hospitalizuje się ponad 20 tys. Pacjentów;
– w KSS im. JPII przeprowadza się rocznie ok. 2000 operacji na otwartym sercu i ok. 10 przeszczepów serca;
– rocznie wykonywanych jest 1100 zabiegów i operacji torakochirurgicznych;
– przeprowadza się ponad 70 tys. badań z zakresu diagnostyki obrazowej;
– rocznie wykonuje się rocznie ok. 8 tys. procedur metodą kardiologii interwencyjnej
– w ciągu roku wszczepianych jest ok. 800 rozruszników serca rocznie
i ok. 200 kardiowerterów;
– rocznie w przychodniach szpitala jest udzielanych ok. 100 tys. porad;
– w ciągu roku wykonuje się ok. 1 mln badań laboratoryjnych;
– Szpital prowadzi wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i urządzeń cyfrowych: scyntygrafię, angiografię, badanie dwuźródłowym spiralnym tomografem komputerowym DSCT (pierwszym w Polsce), i gamma kamerą dwugłowicową.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.