Oddział kliniczny chorób serca i naczyń

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń

Oddział dysponuje 44 łóżkami w tym 6 łóżkami intensywnej terapii oraz pracowniami posiadającymi najnowszej generacji aparaturę diagnostyczną do badań: ergospirometrii, echokardiografii, wysiłkowych i holterowskich.

Na Oddziale hospitalizowanych jest około 1500 chorych rocznie, a w Poradni Konsultacyjnej udziela się ok. 10 000 porad rocznie. U większości hospitalizowanych chorych wykonuje się diagnostykę inwazyjną i zabiegi
z zakresu kardiologii interwencyjnej.

Ordynatorem Oddziału jest Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec.

Comments are closed.


   Materiały publikowane na tej stronie mają charakter informacyjno-promocyjny i mogą być nieodplatnie wykorzystywane
  przez zainteresowane osoby zgodnie z polityką otwartego dostepu. Komercyjne wykorzystanie materiałow jest zabronione.