I Międzynarodowa Konferencja Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia

Serdecznie Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, która odbędzie się w Krakowie w dniu 18-19 października 2012 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. W konferencji wezmą udział znamienici eksperci zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem rzadkich przypadków chorób układu krążenia.

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Dr n. med. Grzegorz Kopeć
Dr n. med. Paweł Rubiś
Dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Więcej informacji podamy Państwu wkrótce

Program/?p=864
program dostępny jest w języku angielskim

Partnerzy
Konferencja została objęta patronatem medialnym przez Uniwersytet Jagielloński, Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki, Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie oraz TVP Kraków.


Abstrakty
Zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac oryginalnych i przypadków klinicznych do sesji plakatowej. Abstrakt nie może przekraczać 400 słów i powinien zostać nadesłany do dnia 20.09.2012 r. na adres e-mail:
rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl

Opłaty
Udział w konferencji dla lekarzy jest bezpłatny.

Rejestracja
Zgłoszenia powinny być nadsyłane przez formularz rejestracyjny

Miejsce obrad
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
sala konferencyjna w budynku „Edukatorium”
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, Polska

Biuro Konferencji
Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31 -202 Kraków
tel.: 12 614 25 85, 12 614 33 99
fax: 12 614 35 57

e-mail:
biuro@szpitaljp2.krakow.pl
rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl

This entry was posted in wydarzenia oraz sprawozdania, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.