Orphan Diseases Project Workshop – ESC Paris, 30 August 2011

Poniższa prezentacja była przedstawiona na międzynarodowym kongresie ESC 2011 w Paryżu

This entry was posted in wydarzenia oraz sprawozdania, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.