(IV-1C.3a, IV-2A.O) 38-letnia pacjentka z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec


 

KOMENTARZE

EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Istnieją wskazania do chirurgicznego zabiegu plastyki zastawki systemowej (anatomicznie trójdzielnej) ora zamknięcia VSD. Przed ostateczną kwalifikacją należy wykonać cewnikowanie prawego serca z oceną parametrów hemodynamicznych układu krążenia oraz koronarografię.

EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Wydaje się, że jest to odpowiedni moment do wykonani plastyki zastawki systemowej (anatomicznie trójdzielnej). Pacjentka jest objawowa. Dalsze zwlekanie może mieć niekorzystny wpływ na rokownie tej chorej.

EKSPERT: Assoc. Prof. Barbara Małecka, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
U znacznej częsci podobnych chorych dochodzi do postępujących zaburzeń funkcji układu bodźco-twórczo przewodzącego. Na te chwilę chora posiada względne wskazania do stymulacji serca. Należy rozważyć równoczesną implantację elektrody nasierdziowej w trakcie zabiegu chirurgicznej koreksji wady trójdzielnej oraz zamknięcia VSD.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Wydaje się że w chora jest kandydatem do chirurgicznej palstyki zastawki systemowej (anatomicznie trójdzielnej) i zamknięcią VSD. Przed ostateczną kwalifikacją należy wykonać cewnikowanie prawego serca. W zwiazku z istnieniem wskazań do stymulacji należy rozważyć równoczesną implantację elektrody nasierdziowej w trakcie zabiegu.

WNIOSKI

1. Konieczna ocena parametrów hemodynamicznych układu krążenia w cewnikowaniu parego serca oraz wykonanie koronarografii.
2. Kwalifikacja do chirurgicznej plastyki zastawki systemowej (trójdzielnej) oraz zamknięcia VSD.
3. Jednoczesna implantacja elektrody nasierdziowej podczas zabiegu chirurgicznej korekcji wady zastawkowej oraz VSD.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Shunts, 3. Great arteries, A. Decreased pulmonary flow, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.