(II-1A.1) 51 letnia kobieta z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym i skrzepliną w prawym przedsionku Barbara Widlińska, Marcin Waligóra, Anna Tyrka, Monika Komar, Agnieszka Sarnecka, Mateusz Brózda, Paweł Prochownik, Urszula Gancarczyk, Natasza Herman, Piotr Podolec


 

KOMENTARZE

EKSPERT: Igor Tomala MD, cardiologist
Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Decyzję o ablacji należy odroczyć do czasu rozpuszczenia się skrzepliny. Z uwagi na obecność migototrzepotania przedsionków proponuję rozważyć u chorej przeprowadzenie zabiegu hybrydowego – ablacji i zamknięcia uszka lewego przedsionka.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Ryzyko zakrzepowo-zatorowe w omawianym przypadku jest bardzo wysokie. Zalecana jest kontynuacja leczenia przeciwkrzepliwego przez 3 miesiące.

EKSPERT: Assoc. Prof. Grzegorz Kopeć, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow
KOMENTARZ
Obecność migotania i/lub trzepotania przedsionków u chorych z nadciśnieniem płucnym wpływa na wzrost śmiertelności. Proponuję rozważyć włączenie treprostinilu (dodatkowe działanie przeciwkrzepliwe) wraz z heparyną drobnocząsteczkową.

EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
W badaniach przeprowadzanych u chorych z sercem jednokomorowym wykazano „nadreaktywność” płytek krwi. Do rozważenia pozostaje dodatkowe zastosowanie w omawianym przypadku kwasu acetylosalicylowego i poszerzenie diagnostyki układu krzepnięcia.

WNIOSKI

1. Rozważyć modyfikację leczenia – włączenie prostanoidu swoistego.
2. Celowe jest utrzymanie leczenia enoksaparyną.
3. Zalecana jest kontrola kliniczna za 3 miesiące i ponowna kwalifikacja do leczenia inwazyjnego arytmii.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Idiopathic PAH, 1. Pulmonary hypertension, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation. Bookmark the permalink.

Comments are closed.