(IV-5B.1) Niewydolność serca u pacjentki po operacji Fontan Lidia Tomkiewicz-Pająk, Monika Smaś –Suska, Maria Olszowska, Wojciech Płazak, Piotr Podolec


 

KOMENTARZE

EKSPERT: Dariusz Rajch MD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiology and Electrotherapy, Edward Szczeklik Hospital, Tarnów, Poland
KOMENTARZ
Z uwagi na stan ogólny pacjentki oraz liczne towarzyszące obciążenia potencjalne korzyści ewentualnego leczenie chirurgicznego są wątpliwe.

EKSPERT: Assoc. Prof. Grzegorz Kopeć, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow
KOMENTARZ
Niewydolność lewokomorowa poprzez nasilenie niedomykalności zastawki dodatkowo zwiększa nadciśnienie płucne. Do rozważenia ewentualny zabieg naprawczy zastawki.

EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Przetoki żylne stanowią w omawianym przypadku swoisty „wentyl bezpieczeństwa”, po ewentualnym leczeniu operacyjnym w związku z warunkami hemodynamicznymi jest duże prawdopodobieństwo ponownego się ich wytworzenia. W związku z licznymi towarzyszącymi obciążeniami (m.in. zatorowością płucną, marskością wątroby, żylakami przełyku) leczenie kardiochirurgiczne obciążone jest bardzo wysokim ryzykiem. Najrozsądniejszym postępowaniem wydaje się ciągłe monitorowanie chorej oraz (w ostateczności) rozważenie przeszczepu serca.

WNIOSKI

1. Pacjentka wymaga ciągłego monitorowania i intensywnej farmakoterapii.
2. W chwili obecnej ryzyko ewentualnego zabiegu kardiochirurgiczny lub przeszczepu serca znacznie przewyższa spodziewane korzyści takiego postępowania (bardzo liczne wtórne schorzenia towarzyszące).

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.