Relacja z Drugiej Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami wygłoszonymi podczas Drugiej Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich, zorganizowanej przez Centrum Chorób Rzadkich przy Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

Piotr Podolec (Kraków, Polska)
“Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące chorób rzadkich. Klasyfikacja i rejestry chorób rzadkich układu krążenia”
Tomasz Grodzicki (Kraków, Polska)
“Choroby rzadkie – rola organizacji pacjenckich”
Paweł Wójtowicz (Kraków, Polska)
“Choroby rzadkie – rola organizacji pacjenckich”
Wojciech Matusewicz (Warszawa, Polska)
“Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych w systemie ochrony zdrowia”
Lidia Gądek (Kraków, Polska)
“Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w diagnostyce chorób rzadkich. Pakiet antykolejkowy i onkologiczny”
Tomasz Pasierski (Warszawa, Polska)
“Interpretacja badań nad chorobami rzadkimi wg EBM”
This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.