(IV-2B.1, IV-4D) Chora z trombofilią po zakrzepicy żył głębokich podudzia z nieistotnym ASD Danuta Sorysz MD, PhD

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Krzysztof Rytlewski MD, PhD, gynecologist
Afiliacja: Department of Obstetrics and Perinatology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Rozpoznanie trombofilii jest przeciwwskazaniem do hormonalnej antykoncepcji. W związku z przebyta zakrzepica w okresie ciąży pacjentka będzie wymagał profilaktyki przeciwzakrzepowej przy pomocy heparyny dorbnocząsteczkowej. Do rozważenia pozostaje kwestia konieczności zamknięcia ASD.

EKSPERT: Prof. Lesław Szydłowski, MD, PhD, pediatric cardiologist
Afiliacja: 1st Department of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice-Ligota, Poland
KOMENTARZ
W danym przypadku istnieje realne ryzyko zatorowości skrzyżowanej. Do określenia pozostaje najodpowiedniejsza metoda korekcji wady – wydaje się, że zabieg chirurgiczny u omawianej pacjentki będzie bezpieczniejszy od próby korekcji przezskórnej.

EKSPERT: Monika Komar, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow
KOMENTARZ
Sposób korekcji zależy od ilości i rozmieszczenia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej. W obserwacji własnej pozostają pacjentki, które poddano zamknięciu chirurgicznemu ASD, korekcji przezskórnej, a także chore u których ubytek pozostawiono, stosując w czasie ciąży antykoagulację. Korekcja przezskórna w tym konkretnym przypadku wiąże się z podwyższonym ryzykiem powikłań zakrzepowych.

EKSPERT: Prof. Zbigniew Gąsior, MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: 2nd Department of Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
KOMENTARZ
Czy w danym przypadku, przy morfologii przegrody międzyprzedsionkowej wykonalna będzie przezskórna implantacja zapinki? Czy konieczne jest poszerzenie diagnostyki obrazowej (np. o badanie Echo 3D)?

EKSPERT: Prof. Bogusław Kapelak MD, PhD, cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
„Łata” z osierdzia, stosowana przy chirurgicznym zamykaniu ubytków jest mniej trombogenna od zapinki. W omawianym przypadku przegroda międzyprzedsionkowa jest wiotka, tętniakowata – brak optymalnych warunków do zamknięcia ubytku przy pomocy szwu.

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Pająk, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland
KOMENTARZ
W przypadku ASD obraz Echo 2D może być mylący – ubytki takie nierzadko mają kształt elipsy, co może uniemożliwić ich skuteczne zamknięcie przy pomocy zapinki.

EKSPERT: Prof. Krzysztof Rytlewski MD, PhD, gynecologist
Afiliacja: Department of Obstetrics and Perinatology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Ciąża w przypadku trombofilii wiąże się z dwukrotnie wyższym ryzykiem zakrzepicy. Układ hemostazy w ciąży ulega fizjologicznej zmianie (obrona ciężarnej przed krwotokiem). W ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie enoksaparyny w dawce 40 mg na dobę począwszy od 14 t.c. (z odstawieniem HDCz na co najmniej 12 godz. przed rozwiązaniem) oraz kontynuacja profilaktyki heparyną do 6 tygodnia ciąży. Kwas acetylosalicylowy nie zapewnia należytej ochrony przeciwzakrzepowej. W czasie ciąży konieczna jest okresowa kontrola dynamiki zmian D-dimeru, a w razie wystąpienia zakrzepicy leczenie HDCZ w dawce leczniczej.

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Pacjentce należy w szczegółowy sposób przedstawić korzyści i możliwe powikłania obu metod zamknięcia ASD.

WNIOSKI

1. Chorej w pierwszej kolejności należy zaproponować chirurgiczne zamknięcie ubytku.
2. W czasie ciąży konieczna jest profilaktyka przeciwzakrzepowa heparyną drobnocząsteczkową.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, 4. Congenital cardiovascular diseases with concomitant organ dysfunction, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, D. Thrombosis and hemostasis disorders, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.