(IV – 2A.1; IV – 5A.2) Pacjentka po korekcji ToF z istotną niedomykalnością zastawki tętnicy płucnej oraz umiarkowaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Pomimo dobrego stanu ogólnego obraz prawej komory przemawia za kwalifikacją chorej do leczenia zabiegowego. Biorąc pod uwagę warunki anatomiczne w omawianym przypadku najlepszym postepowaniem wydaje się zabieg chirurgiczny – wymiana zastawki tętnicy płucnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej.

EKSPERT: Krzysztof Szymoński, MD, cardiac surgeon
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Optymalnym postepowaniem wydaje się kwalifikacja do zabiegu chirurgicznego – wymiany zastawki płucnej na biologiczną wraz z plastyka zastawki trójdzielnej w związku z poszerzeniem jaj pierścienia.

WNIOSKI

1. Aktualnie u pacjentki istnieją wskazania do leczenia operacyjnego (proponowane postępowanie to wymiana zastawki płucnej na zastawkę biologiczną oraz plastyka zastawki trójdzielnej).

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Postprocedural complication and residual defects, 2. Shunts, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.