(II-1B.1) 59-letnia chora z nieischemiczną kardiomiopatią roztrzeniową i wtórnym nadciśnieniem płucnym reagującym na sildenafil Paweł Iwaszczuk, Monika Smaś-Suska, Marta Szuksztul, Magdalena Kaźnica-Wiatr, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Musiałek, Maria Olszowska, Piotr Podolec

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Włączenie sildenafilu zaowocowało poprawą hemodynamiczną i umieszczenie chorej na liście przeszczepowej. Na ile leczenie milrinonem miało znaczenie w poprawie obrazu klinicznego?

EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Pająk, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon
Afiliacja: Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland
KOMENTARZ
W ośrodku macierzystym milrinon szeroko stosowany, doświadczenie z łączeniem leku z sildenafilem i aminami presyjnymi (np. dobutaminą) w różnych schematach – szczególnie u pacjentów „granicznych”, głównie przy operacjach Fontana, u chorych HLHS i małą kurczliwością prawej komory.

WNIOSKI

Utrzymanie dotychczasowego leczenia I kwalifikacja do transplantacji serca w trybie pilnym.

“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
“Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Pulmonary hypertension, 1. Severe pulmonary hypertension due to left heart diseases, B. Severe forms of non-low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation. Bookmark the permalink.

Comments are closed.