(IV-2A.1) Tetralogia Fallota z istotną niedomykalnością zastawki tętnicy płucnej Natalia Dłużniewska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

Przepraszamy, ta strona jest dostępna jedynie w wersji anglojęzyczna.

This entry was posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases. Bookmark the permalink.

Comments are closed.