(VI-4D.1) Pacjent z zaciskającym zapaleniem osierdzia Agnieszka Żygadło MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Leszek Drabik MD, PhD, Monika Smaś-Suska MD, Natalia Dłużniewska MD, Joanna Łuszczak MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

 

KOMENTARZE

EKSPERT: Dr Lidia Tomkiewicz-Pająk
Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
W chwili obecnej z uwagi na całokształt obrazu klinicznego najkorzystniejszą opcja terapeutyczną wydaje się być leczenie kardiochirurgiczne.

EKSPERT: Dr Krzysztof Szymoński
Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland
KOMENTARZ
Uwzględniając stan kliniczny pacjenta oraz współistnienie licznych zwapnień osierdzia ewentualna interwencja kardiochirurgiczna wiąże się z wysokim ryzykiem operacyjnym.

WNIOSKI

 
EKSPERTYZA 1


“Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases”
„Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds Sierocych Chorób Kardiologicznych”

This entry was posted in 1. Pericardium, 4. Inflammatory malformations, Przypadki kliniczne, D. Calcifications, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.