II Międzynarodowa Konferencja Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, która odbędzie się w Krakowie w dniu 16-17 października 2014 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
W konferencji wezmą udział znamienici eksperci zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem rzadkich chorób układu krążenia.

Organizator

Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

 • Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka, ,Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Kierownik Zespołu Koordynacyjnego ds. Kardiologicznych Chorób Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
 • Dr n. med. Grzegorz Kopeć, Z-ca Kierownika Zespołu Koordynacyjnego ds. Kardiologicznych Chorób Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
 • Mgr Dominika Gryszówka, Kierownik Biura Wspierania Badań i Rozwoju, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Komitet Organizacyjny

 • Dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk – Kierownik Podzespołu Koordynacyjnego ds. Wrodzonych Wad Serca
 • Dr n. med. Paweł Rubiś – Kierownik Podzespołu Koordynacyjnego ds. Ciężkiej Niewydolności Serca
 • Dr n. med. Jakub Podolec – Moderator merytoryczny strony internetowej
 • Dr n. med. Monika Komar
 • Dr n. med. Agata Leśniak-Sobelga
 • Lek. Jakub Stępniewski – Koordynator merytoryczny ds. spotkań kwartalnych
 • Lek. Marcin Waligóra
 • Lek. Anna Tyrka
 • Magdalena Wójtowicz, Maria Kmak, Marta Lipińska, Paulina Kozub, Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł, Marcin Leszczaniecki

Główne tematy w programie:

 • Epidemiologia (sieci współpracy) w Rzadkich Chorobach Kardiologicznych
 • Rzadkie Choroby Krążenia Systemowego i Płucnego
 • Rzadkie Choroby Serca
 • Rzadkie Wady Wrodzone
 • Optymalne postępowanie w Rzadkich Chorobach Kardiologicznych
 • Etyka i narodowe strategie/programy w Rzadkich Chorobach Kardiologicznych

Program Konferencji

Abstrakty

Osoby chcące wziąć udział w naszej konferencji proszone są o zgłoszenie swoich abstraktów (max. 400 słów) w terminie do 30.09.2014 r. na adres e-mail: rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl

Opłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja

Zgłoszenia powinny być nadsyłane przez formularz rejestracyjny.

Miejsce obrad

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Budynek konferencyjno-szkoleniowy
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, Polska

Biuro Konferencji

Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31 -202 Kraków
tel.: 12 614 25 85, 12 614 33 99
fax: 12 614 35 57
e-mail:
biuro@szpitaljp2.krakow.pl
rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl

Patronat Honorowy:

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patronat Medialny
Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

This entry was posted in wydarzenia oraz sprawozdania, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.