Sesja CRCD podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Barcelona 2014

Tekst dostępny w wersji anglojęzycznej.

This entry was posted in wydarzenia oraz sprawozdania, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.