IV Kongres Wad Wrodzonych – przesyłanie artykułów

Serdecznie zapraszamy uczestników kongresu do przesyłania anglojęzycznych artykułów w celu recencji i publikacji w czasopiśmie Journal of Rare Cardiovascular Diseases

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.