Sprawozdanie z Kongresu ESC 2013 w Amsterdamie

Tegoroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) odbywał się w dniach od 31 sierpnia do 4 września w Amsterdamie, Holandii. W trzecim dniu trwania Kongresu, tj. 2 września, odbyła się Sesja zorganizowana przez Centrum Rzadkich Chorób Układu Krążeniaw Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w ramach realizacji projektu pt. Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych. Sesja miała miejsce w Village 6 w sali Vienna od 13:00 do 13:45. Program Sesji był zatwierdzony przez Komisję ds. Programu Kongresu ESC i był wyszczególniony w oficjalnym programie Kongresu zarówno w wersji drukowanej jak i internetowej. Podczas Sesji gościliśmy ponad 170 uczestników, w tym licznych ekspertów o międzynarodowej renomie.

Wspólnie ze światowej klasy specjalistą od niewydolności serca – Profesorem John’em Cleland’em z Wielkiej Brytanii naszą sesję prowadził Dr Paweł Rubiś z Centrum. Program sesji przedstawiał się następująco: jako pierwszy wystąpił Kierownik naszego centrum – Profesor Piotr Podolec, który w krótkim wystąpieniu przedstawił istotę opracowanej przez tutejszy Zespół Klasyfikacji Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Następnie światowej klasy kardiochirurg, partner Centrum – Profesor Ottavio Alfieri ze Szpitala Św. Rafała w Mediolanie wygłosił wykład na temat specyfiki operacji kardiochirurgicznych w rzadkich chorobach sercowo-naczyniowych odnosząc prezentowane przypadki chorych do klasyfikacji Centrum. Kolejnym punktem sesji były prezentacje dwóch przypadków klinicznych przez trzy-osobowe zespoły ekspertów z naszego Ośrodka, a także z Ośrodków Partnerskich. Pierwszy przypadek, dotyczący ciężarnej z kardiomiopatią przerostową, przedstawiła Dr Lidia Tomkiewicz-Pająk, a komentarz ekspercki wygłosiła Prof. Sabine Pankuweit z Marburga w Niemczech i Dr Deddo Moertl z St Polten w Austrii. Drugi przypadek, przedstawiony przez Doc. Andrzeja Gackowskiego, dotyczył postępowania u chorej tetralogią Fallota. Ekspercki komentarz wygłosili Prof. Egle Ereminine z Kowna na Litwie i Dr Jakub Podolec z Centrum. Na zakończenie Sesji Dr Grzegorz Kopeć – Zastępca Kierownika naszego centrum, przedstawił zarys Rejestrów Rzadkich Chorób prowadzonych przez tutejsze Centrum. Każdy z uczestników Sesji otrzymał ponadto Podręcznik – „Rare Cardiovascular Diseases: from Classification to Clinical Examples”.
This entry was posted in press, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.