Kalendarz spotkań wideokonsultacyjnych Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia na rok 2014 i 2015

Zachęcamy do zgłaszania przypadków klinicznych rzadkich chorób układu krążenia celem konsultacji. W tym celu prosimy o wypełnianie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz przygotowanie przypadku klinicznego w formie prezentacji PowerPoint według wzoru oraz przesyłanie ich na adres mailowy rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem spotkania.

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór prezentacji dla pacjentów do konsultacji w ramach CRCD:

This entry was posted in wydarzenia oraz sprawozdania, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.