Otwarto Pierwsze w Polsce Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia www.mp.pl

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II otwarto uroczyście Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia – pierwszy tego typu ośrodek w Polsce. Nowy oddział powstał w ramach projektu „Utworzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. „sierocych” chorób kardiologicznych”.

Otwarcie ośrodka to szansa dla najbardziej chorych pacjentów cierpiących na rzadkie schorzenia układu krążenia. Pozwoli to na zwiększenie dostępu do specjalisty pacjentom, dla których kompleksowe i wielokierunkowe spojrzenie na chorobę odgrywa szczególną rolę. Kierownictwo Centrum objął prof. dr hab. med. Piotr Podolec – Ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń oraz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii.

Finansowanie Centrum oparte będzie m. in. na środkach z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach istniejących procedur diagnostyczno-terapeutycznych, programu leczenia nadciśnienia płucnego tętniczego a także przez pozyskanie nowych programów terapeutycznych. W chwili obecnej Szpital przygotowuje się do negocjacji z NFZ w zakresie indywidualnego rozliczania pacjentów z rzadkimi chorobami układu krążenia. Obecne finansowanie w wielu przypadkach nie uwzględnia specjalnych środków przeznaczonych na diagnostykę i leczenie tych pacjentów. Utworzenie Centrum jako jednostki Szpitala będzie podstawą o ubieganie się o indywidualny system rozliczeń.
Zespół Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego od wielu lat zdobywa doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich układu krążenia w ramach istniejącej Poradni Wad Serca u Dorosłych i Poradni Nadciśnienia Płucnego oraz oddziałów kardiologicznych, kardiochirurgii i chirurgii klatki piersiowej. Od kliku lat w Szpitalu co kwartał organizowane są Spotkania Grupy Ekspertów ds. Wrodzonych Wad Serca.

Choroby rzadkie tzw. „sieroce” to schorzenia zagrażające życiu lub znacznie upośledzające osoby chore, których rozpowszechnienie jest na tyle rzadkie, że ich diagnostyka i leczenie wymaga specjalnych i złożonych wysiłków. Przyjmuje się, że rozpowszechnienie tych chorób jest mniejsze niż 5 na 10 000 osób. Wykrywanie i leczenie chorób rzadkich jest podstawowym priorytetem Unii Europejskiej.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Wicemarszałek Wojciech Kozak, dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Barbara Bulanowska,przedstawiciele krakowskiego Magistratu, a także Collegium Medicum UJ.

nf. własna

www.mp.pl

This entry was posted in press. Bookmark the permalink.

Comments are closed.