06/06/2011 Spotkanie Inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne Europejskiego Centrum Rzadkich Chorób Kardiologicznych połączone z międzynarodową transmisją on-line odbyło się 6 czerwca 2011 roku w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II

 

This entry was posted in wydarzenia oraz sprawozdania, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.