Sesja CRCD podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Amsterdam 2013

Zespół Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II serdecznie zaprasza na sesję Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznegow Amsterdamie. Sesja odbędzie się 2 września 2013 roku w godzinach 13.00-13.45 w sali Vienna

Program Sesji

This entry was posted in wydarzenia oraz sprawozdania, aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.