(III-3E) 33- year old male with restrictive cardiomyopathy and peripheral muscle weakness Jakub Stępniewski MD, Hanna Dziedzic-Oleksy MD, Grzegorz Kopeć MD. PhD, Piotr Wilkołek MD. PhD, Prof. Piotr Podolec MD. PhD.

Przepraszamy, ta strona jest dostępna jedynie w wersji anglojęzyczna.

This entry was posted in 3. Restrictive cardiomyopathy, Przypadki kliniczne, E. Desminopathy, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies). Bookmark the permalink.

Comments are closed.