(III-1A.5.o) Trudności w leczeniu pacjentki z kardiomiopatią rozstrzeniową w przebiegu choroby nerwowo-mięśniowej (miopatii mitochondrialnej) M. Dzieciuch-Rojek, P. Rubiś MD, PhD, S. Wiśniowska-Śmiałek MD, J. Stępniewski MD, D. Kudliński MD, A. Leśniak-Sobelga MD, PhD, M. Kostkiewicz MD, PhD, Prof. P. Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Dr hab. med. Bogusław Kapelak Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ U chorej istnieją wskazania do przeszczepu serca. Bardzo ważną kwestia jest kompleksowa ocena chorej przed zabiegiem w tym szczególnie ocena neurologiczna pod kątem możliwych powikłań pooperacyjnych (czy istnieje ryzyko niewydolności oddechowej) i zdolności pacjentki rehabilitacji poprzeszczepowej. EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński Afiliacja: Department of Cardiology, Pediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ Wskazana jest konsultacja neurologiczna pod …

Posted in 1. Dilated cardiomyopathy, 5. Medication-induced, A. Genetic, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies) | Leave a comment

(III-1A.4b) Dilated cardiomyopathy with atriovantricular conduction defects in patient Marchel M., Opolski G.

https://i1.wp.com/www.crcd.eu/wp-content/uploads/2011/09/CC_Paris_header.png?fit=190%2C23

  case presentations and videos are provided for private use only

Posted in 1. Dilated cardiomyopathy, 4. Nuclear membrane mutations, A. Genetic, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies) | Leave a comment