(II-1.A.4d) 30-letni pacjent z ubytkiem przegrody międzykomorowej, tętniczym nadciśnieniem płucnym, dwupłatkową zastawką aortalną i tętniakiem aorty wstępującej Natasza Herman, Paweł Prochownik, Urszula Gancarczyk, Monika Komar, Bartosz Sobień, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zwraca uwagę znaczna wysiłkowa desaturacja (do 60%) – istotny czynnik obciążający. Ściana tętniaka jest ścieńczała, co dodatkowo może podnieść ryzyko leczenia operacyjnego. Mięsień sercowy wykazuje niekorzystny remodelling. EKSPERT: Bogdan Suder MD, cardiac surgeon. Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Bardzo ważnym problemem jest współistniejące nadciśnienie płucne nie reagujące na …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1A.1) 51 letnia kobieta z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym i skrzepliną w prawym przedsionku Barbara Widlińska, Marcin Waligóra, Anna Tyrka, Monika Komar, Agnieszka Sarnecka, Mateusz Brózda, Paweł Prochownik, Urszula Gancarczyk, Natasza Herman, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Igor Tomala MD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Decyzję o ablacji należy odroczyć do czasu rozpuszczenia się skrzepliny. Z uwagi na obecność migototrzepotania przedsionków proponuję rozważyć u chorej przeprowadzenie zabiegu hybrydowego – ablacji i zamknięcia uszka lewego przedsionka. EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Ryzyko zakrzepowo-zatorowe w omawianym przypadku jest bardzo wysokie. Zalecana jest kontynuacja …

Posted in 1. Idiopathic PAH, 1. Pulmonary hypertension, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1A.4d) Pacjentka 71-letnia z przetrwałym przewodem tętniczym Botalla P. Prochownik, A. Sarnecka MD, G. Kopeć MD, PhD, M. Komar MD, PhD, Prof. P. Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Dr Krzysztof Szymoński Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Według aktualnych zaleceń ESC pacjentka kwalifikuje się do zamknięcia PDA. Do rozważenia pozostaje plastyka zastawki trójdzielnej. EKSPERT: Dr Grzegorz Kopeć Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow KOMENTARZ W związku z brakiem możliwości leczenia swoistego nadciśnienia płucnego pacjentka kwalifikuje się do zamknięcia PDA. Współistniejąca niedomykalność trójdzielna wydaje się być wtórna do nadciśnienia płucnego. EKSPERT: Dr …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1A.4d) (English) 62-year-old female with Ostium Secundum Atrial Septal Defect (ASD t. II) and coexisting pulmonary hypertension Stepniewski J., Podolec M., Komar M., Wójtowicz M., Tyrka A., Nowacka M., Kopeć G., Rubiś P., Tomkiewicz-Pająk L.,
Experts: Sadowski J., Kapelak B., Podolec P.

Background Ostium Secundum Atrial Septal Defect (ASD II) is the most commonly diagnosed type of ASDs. It accounts for about 75% of all ASD cases, representing approximately 7% of all congenital cardiac defects and 30-40% of all congenital heart disease in patients older than 40 years. It is characterized by a defect in the interatrial septum allowing pulmonary venous return to pass directly from the left atrium to the right atrium. The condition can be left undiagnosed for many years …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment