(V-1.O) Pacjent z podejrzeniem PCCD- postępującej choroby układu przewodzącego Daniel Pelczarski, Michał Staszel, Anna Orzechowska

  KOMENTARZE EKSPERT: Paweł Rubiś, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zgodnie z aktualnymi dostępnymi wytycznymi wskazania do implantacji kardiostymulatora znajdują się w klasie II a. Proponuję rozważyć w pierwszej kolejności zastosowanie urządzenia „loop recorder” celem obiektywnej oceny wskazań do wszczepienia układu stymulującego (co wiąże się z koniecznością jego wymian w przyszłości). EKSPERT: Prof. Maria Olszowska MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II …

Posted in – Others, 1. Arrhythmias due to primary electrical diseases of the heart, Przypadki kliniczne, V. Rare arrhythmias | Leave a comment