(IV-1C.3a, IV-2A.O) 38-letnia pacjentka z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Istnieją wskazania do chirurgicznego zabiegu plastyki zastawki systemowej (anatomicznie trójdzielnej) ora zamknięcia VSD. Przed ostateczną kwalifikacją należy wykonać cewnikowanie prawego serca z oceną parametrów hemodynamicznych układu krążenia oraz koronarografię. EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Wydaje się, że jest to odpowiedni moment do wykonani …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Shunts, 3. Great arteries, A. Decreased pulmonary flow, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.1, IV-4D) Chora z trombofilią po zakrzepicy żył głębokich podudzia z nieistotnym ASD Danuta Sorysz MD, PhD

KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Krzysztof Rytlewski MD, PhD, gynecologist Afiliacja: Department of Obstetrics and Perinatology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ Rozpoznanie trombofilii jest przeciwwskazaniem do hormonalnej antykoncepcji. W związku z przebyta zakrzepica w okresie ciąży pacjentka będzie wymagał profilaktyki przeciwzakrzepowej przy pomocy heparyny dorbnocząsteczkowej. Do rozważenia pozostaje kwestia konieczności zamknięcia ASD. EKSPERT: Prof. Lesław Szydłowski, MD, PhD, pediatric cardiologist Afiliacja: 1st Department of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice-Ligota, Poland KOMENTARZ W danym przypadku istnieje realne ryzyko zatorowości …

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, 4. Congenital cardiovascular diseases with concomitant organ dysfunction, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, D. Thrombosis and hemostasis disorders, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.1) Pacjentka z zespołem Eisenmengera i po przebytym udarze mózgu Joanna Stanisz-Kempa MD Małgorzata Biedroń MD Assoc. Prof. Józefa Dąbek MD, PhD Prof. Zbigniew Gąsior MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ U pacjentki należy wykluczyć zatorowość płucną jako składową nadciśnienia płucnego (a w razie jej potwierdzenia przeprowadzić w miarę możliwości różnicowanie, czy jest to wykrzepianie w naczyniach płucnych czy też materiał zatorowy spoza krążenia małego). Najbardziej użyteczną metodą wydaję się być scyntygrafia perfuzyjno-wentylacyjna płuc. Należy dokładnie ocenić pacjentkę pod kątem możliwości włączenia do programu leczenia nadciśnienia płucnego NFZ …

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV – 2A.1; IV – 5A.2) Pacjentka po korekcji ToF z istotną niedomykalnością zastawki tętnicy płucnej oraz umiarkowaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej

  KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pomimo dobrego stanu ogólnego obraz prawej komory przemawia za kwalifikacją chorej do leczenia zabiegowego. Biorąc pod uwagę warunki anatomiczne w omawianym przypadku najlepszym postepowaniem wydaje się zabieg chirurgiczny – wymiana zastawki tętnicy płucnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej. EKSPERT: Krzysztof Szymoński, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Postprocedural complication and residual defects, 2. Shunts, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV – 2A.1) Chory po operacji Tetralogii Fallota z drożnym zespoleniem Blalock – Taussig Natalia Dłużniewska MD; dr n. med. Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, Jakub Stępniewski; PhD; prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W cewnikowaniu serca stwierdzono wysokie PCWP, prawidłowe opory przy wysokich ciśnieniach płucnych (w pniu płucnym dystalnie od zespolenia MPAP 33 mmHg). W związku z powyższym nie włączono do leczenia Bosentanu. EKSPERT: Jakub Stępniewski MD, resident cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Konstelacja hemodynamiczna omawianego układu odpowiada sytuacji w …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV- 2A.1) Pacjent po korekcji wady wrodzonej – Tetralogia Fallota z niedomykalnością zastawki płucnej Natalia Dłużniewska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

 

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2A.1 ) Dorosły chory z Zespołem Fallota po zespoleniu Blalock-Taussing Agnieszka Żygadło MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Leszek Drabik MD, PhD, Monika Smaś-Suska MD, Natalia Dłużniewska MD, Joanna Łuszczak MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Janusz Skalski Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ U pacjenta istnieją wskazania do leczenia zabiegowego. Należałyby jednak wykonać cewnikowanie serca w pierwszej kolejności. Optymalnym sposobem postępowania wydaje się zamknięcie VSD i  shuntu oraz wytworzenie połączenia międzyprzedsionkowego. Do rozważenia minimalna wentrikulotomia.   EKSPERT: Prof. Zbigniew Kordon Afiliacja: Department of Pediatric Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ U chorego istniej podejrzenie nadciśnienia płucnego. Z uwagi na złożoną anatomię najbardziej …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2A.1) (English) 18-year-old patient with tetralogy of Fallot and coronary artery abnormality Smaś-Suska M.MD, Tomkiewicz-Pająk L. MD,PhD, Tyrka A. MD, Olszowska M. MD, PhD, Miszalski-Jamka T. MD, PhD, Podolec J. MD

Keywords: coronary artery abnormality, tetralogy of Fallot Background Tetralogy of Fallot is one of the most common cyanotic congenital cardiac diseases. This heart defect consists of ventricular septal defect, obstruction of the right ventricular outflow tract, overriding aorta and right ventricular hypertrophy. About 3% of patients have anomalous left anterior descending coronary artery which may necessitate a conduit type of repair. Conduits connect right ventricle and main pulmonary artery. There are two types of conduits: valved and non-valved. About 40% …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.1) (English) A 69 year old woman with atrial septal defect, coronary heart disease and pulmonary arterial hypertension Rozenbergs A.

https://i1.wp.com/www.crcd.eu/wp-content/uploads/2011/09/CC_Paris_header.png?fit=190%2C23

  case presentations and videos are provided for private use only

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.3) 66-year-old female with perimembranous ventricular septal defect (VSD) Luszczak J., Tomkiewicz- Pajak L., Olszowska M., Sutor U., Podolec P., Prokop-Staszecka A.
Experts: Fijałkowska A., Trojnarska O., Skalski J., Gąsior Z., Rubiś P., Kopeć G., Podolec P.

Background Ventricular septal defect (VSD) is the most common congenital heart anomaly. The most frequent location is the membranous septum. The volume and direction of the shunt depends on the size of the VSD, pulmonary vascular resistance (PVR) and the right and left ventricular function. Adult patients with VSD are often after surgical treatment in childhood. Untreated patients may have small VSD with left-right shunt, without LV overload and pulmonary hypertension (PH); VSD with left-right shunt and PH or VSD …

Posted in 2. Shunts, 3. Ventricular septum, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment