(IV-1C.3a, IV-2A.O) 38-letnia pacjentka z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Istnieją wskazania do chirurgicznego zabiegu plastyki zastawki systemowej (anatomicznie trójdzielnej) ora zamknięcia VSD. Przed ostateczną kwalifikacją należy wykonać cewnikowanie prawego serca z oceną parametrów hemodynamicznych układu krążenia oraz koronarografię. EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Wydaje się, że jest to odpowiedni moment do wykonani …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Shunts, 3. Great arteries, A. Decreased pulmonary flow, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-1C.3a, V-2B.O ) 25 – letni chory z przełożeniem wielkich naczyń oraz z zaburzeniami rytmu Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Iwaszczuk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na przebytą operację Senninga dojście do strefy arytmogennej jest utrudnione (spływ żył płucnych). W pierwszej kolejności proponowana jest optymalizacja farmakoterapii. W razie braku jej skuteczności można rozważyć próbę zabiegu ablacji (bardzo trudnego technicznie gdyż niemożliwe jest dojście do anatomicznie lewego przedsionka) poprzez przejście wstecznie przez aortę (konieczność pokonania elektrodą dwóch zwrotów pod kątem 180°). U omawianego pacjenta priorytetem jest …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Arrhythmias secondary to rare structural diseases of the heart, 3. Great arteries, B. Due to congenital heart diseases, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, V. Rare arrhythmias | Leave a comment

(IV-1D.2d) 21-letni chory z dwupłatkową zastawką aortalną Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Natalia Dłużniewska, Maria Olszowska, Piotr Podolec

KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Konieczna jest ocena kardiochirurgiczna. EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Decyzja o zakresie leczenia operacyjnego jest trudna. Zwraca uwagę poszerzenie aorty wstępującej w krótkim czasie obserwacji. …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Left heart valves, Przypadki kliniczne, D. Valves, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

( I – 2A.0 ; IV – 1D.2d ) Przypadek 43 letniego mężczyzny z tętniakowatym poszerzeniem aorty wstępującej oraz po implantacji sztucznej zastawki aortalnej Natalia Dłużniewska MD; Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, PhD; Aleksandra Lenart MD, Monika Smaś – Suska MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

EKSPERTYZA 1 “Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases” “Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Connective tissue disorders causing aneurysmal disease, 2. Left heart valves, A. Aneurysmal disease of the aorta, Przypadki kliniczne, D. Valves, I. Rare diseases of systemic circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, Others | Leave a comment

(IV-1C.3/II-2A.1) Pacjentka z tętniczym nadciśnieniem płucnym i agenezją tętnicy płucnej Blaszczak Piotr MD PhD, Grzywna Ryszard MD PhD, Gorczyca Daria MD, Siudak Łukasz MD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na brak pożądanej poprawy klinicznej zasadne wydaje się stopniowe wycofanie się z dotychczasowej farmakoterapii nadciśnienia płucnego, bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Nie można wykluczyć koincydencji dwóch jednostek chorobowych, np. współistniejącej zatorowości płucnej. Do rozważenia wykonanie cewnikowania żył płucnych, a także pomiar osoczowego poziomu endoteliny (mankamentem jest aktualnie brak standaryzacji wyników). W chwili obecnej problemem głównym wydaje …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 1. Atresia of the pulmonary artery, 2. Inborn anomalies of the pulmonary vessels, 3. Great arteries, A. Anomalous morphology, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-1D.1b) (English) Ebstein’s anomaly with bidirectional shunt through ASD Klima L., Dziedzic H., Rajzer M., Olszanecka A., Czarnecka D.

Keywords: Ebstein’s anomaly, bidirectional shunt, ASD Background Ebstein’s anomaly is a congenital heart defect that appears in 1 on 100 000 to 200 000 births. In this defect tricuspid valve is dislocated towards the apex of the right ventricle. The annulus of the valve is in the standard position and leaflets are attached to the walls and septum of the right ventricle. This leads to atrialization of a portion of the right ventricle. The right atrium is enlarged and the …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 1. Right heart valves, Przypadki kliniczne, D. Valves, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-1C.3b) 21-year-old male with Truncus Arteriosus Type I Komar M. , Wilkołek P. , Kopeć G. , Sobień B. , Stępniewski J. , Tyrka A., Widlińska B., Podolec P.
Experts: Skalski J., Pająk J., Olszowska M., Tomkiewicz- Pająk L.

Background Truncus arteriosus communis (TAC) is a rare congenital heart disease appearing in 0.034 to 0.56 per 1,000 newborns and representing 1.4% to 2.8% of all cases of congenital heart diseases. In this anomaly, a single arterial trunk arises from the heart, overrides the interventricular septum, and supplies systemic, pulmonary, and coronary circulations. Without surgical treatment, 80% of patients die within the first year of life, usually in early infancy. Repair of TAC during the neonatal and early infant period …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 3. Great arteries, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment