Skąpoobjawowy śluzak prawego przedsionka u chłopca z cechami zespołu Cushinga oraz zmianami barwnikowymi skóry Piotr Weryński

Skąpoobjawowy śluzak prawego przedsionka u chłopca z cechami zespołu Cushinga oraz zmianami barwnikowymi skóry

Posted in Artykuły | Leave a comment

Dorosły chory z Zespołem Heterotaksji dr Lidia Tomkiewicz-Pająk, cardiologist

Dorosły chory z Zespołem Heterotaksji

Posted in Artykuły | Leave a comment

Treprostinil w leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego Jakub Stępniewski

Treprostinil w leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego

Posted in Artykuły | Leave a comment

Włóknienie serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej, część II Paweł Rubiś

Włóknienie serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej, część II

Posted in Artykuły | Leave a comment

Kliniczne zastosowanie epoprostenolu Prof. Piotr Podolec, MD, PhD

Kliniczne zastosowanie epoprostenolu

Posted in Artykuły | Leave a comment

Zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej we wczesnym okresie ciąży Agata Leśniak-Sobelga

Zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej we wczesnym okresie ciąży

Posted in Artykuły | Leave a comment

Mechanizmy inwazyjnego leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego Grzegorz Kopeć

Mechanizmy inwazyjnego leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego

Posted in Artykuły | Leave a comment

Chorzy z komunikacją międzyprzedsionkową Monika Komar

Chorzy z komunikacją międzyprzedsionkową

Posted in Artykuły | Leave a comment

Leczenie tętniaków aorty u pacjentów z wrodzoną wadą serca Jakub Podolec MD, PhD

Leczenie tętniaków aorty u pacjentów z wrodzoną wadą serca

Posted in Artykuły | Leave a comment

Clinical manifestations and treatment of Anderson Fabry disease in a middle age man E. Ereminiene, J. Plisienė

Clinical manifestations and treatment of Anderson Fabry disease in a middle age man

Posted in Artykuły | Leave a comment