(II-1.A.4d) 30-letni pacjent z ubytkiem przegrody międzykomorowej, tętniczym nadciśnieniem płucnym, dwupłatkową zastawką aortalną i tętniakiem aorty wstępującej Natasza Herman, Paweł Prochownik, Urszula Gancarczyk, Monika Komar, Bartosz Sobień, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zwraca uwagę znaczna wysiłkowa desaturacja (do 60%) – istotny czynnik obciążający. Ściana tętniaka jest ścieńczała, co dodatkowo może podnieść ryzyko leczenia operacyjnego. Mięsień sercowy wykazuje niekorzystny remodelling. EKSPERT: Bogdan Suder MD, cardiac surgeon. Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Bardzo ważnym problemem jest współistniejące nadciśnienie płucne nie reagujące na …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1A.1) 51 letnia kobieta z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym i skrzepliną w prawym przedsionku Barbara Widlińska, Marcin Waligóra, Anna Tyrka, Monika Komar, Agnieszka Sarnecka, Mateusz Brózda, Paweł Prochownik, Urszula Gancarczyk, Natasza Herman, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Igor Tomala MD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Decyzję o ablacji należy odroczyć do czasu rozpuszczenia się skrzepliny. Z uwagi na obecność migototrzepotania przedsionków proponuję rozważyć u chorej przeprowadzenie zabiegu hybrydowego – ablacji i zamknięcia uszka lewego przedsionka. EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Ryzyko zakrzepowo-zatorowe w omawianym przypadku jest bardzo wysokie. Zalecana jest kontynuacja …

Posted in 1. Idiopathic PAH, 1. Pulmonary hypertension, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1B.1) 59-letnia chora z nieischemiczną kardiomiopatią roztrzeniową i wtórnym nadciśnieniem płucnym reagującym na sildenafil Paweł Iwaszczuk, Monika Smaś-Suska, Marta Szuksztul, Magdalena Kaźnica-Wiatr, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Musiałek, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Włączenie sildenafilu zaowocowało poprawą hemodynamiczną i umieszczenie chorej na liście przeszczepowej. Na ile leczenie milrinonem miało znaczenie w poprawie obrazu klinicznego? EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Pająk, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon Afiliacja: Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland KOMENTARZ W ośrodku macierzystym milrinon szeroko stosowany, doświadczenie z łączeniem leku z sildenafilem i aminami presyjnymi (np. dobutaminą) …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 1. Severe pulmonary hypertension due to left heart diseases, B. Severe forms of non-low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1A.4d) Pacjentka 71-letnia z przetrwałym przewodem tętniczym Botalla P. Prochownik, A. Sarnecka MD, G. Kopeć MD, PhD, M. Komar MD, PhD, Prof. P. Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Dr Krzysztof Szymoński Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Według aktualnych zaleceń ESC pacjentka kwalifikuje się do zamknięcia PDA. Do rozważenia pozostaje plastyka zastawki trójdzielnej. EKSPERT: Dr Grzegorz Kopeć Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow KOMENTARZ W związku z brakiem możliwości leczenia swoistego nadciśnienia płucnego pacjentka kwalifikuje się do zamknięcia PDA. Współistniejąca niedomykalność trójdzielna wydaje się być wtórna do nadciśnienia płucnego. EKSPERT: Dr …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1C.1) 23-year-old man with Down syndrome, complete AV canal, Eisenmenger syndrome, and elevated Pulmonary Capillary Wedge Pressure (PCWP) Kopeć G., Stępniewski J., Tyrka A.,

/wp-content/uploads/2012/05/

Keywords: Eisenmenger syndrome, Pulmonary Capillary Wedge Pressure, Down syndrome Background Pulmonary hypertension (PH) is a hemodynamic and pathophysiological condition defined as an increase in mean pulmonary arterial pressure (PAP)≥ 25 mmHg at rest as assessed by right heart catheterization. PH can be found in multiple clinical conditions. Complete atrioventricular canal (CAVC), an uncommon CHD often associated with Down syndrome, is characterised by an ostium primum atrial septal defect, a common atrioventricular valve and a variable deficiency of the ventricular septum …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 1. Pulmonary hypertension in a patient with congenital shunt and left ventricular dysfunction, C. Overlap pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1C.2) Patient with atrial septal defect pulmonary embolism and pulmonary hypertension Podolec M., Kopeć G., Tytka A.
Experts: Lang I.

https://i1.wp.com/www.crcd.eu/wp-content/uploads/2011/09/CC_Paris_header.png?fit=190%2C23

  case presentations and videos are provided for private use only

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 2. Pulmonary hypertension associated with congenital heart disease complicated by thromboembolic disease, C. Overlap pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1A.4d) (English) 62-year-old female with Ostium Secundum Atrial Septal Defect (ASD t. II) and coexisting pulmonary hypertension Stepniewski J., Podolec M., Komar M., Wójtowicz M., Tyrka A., Nowacka M., Kopeć G., Rubiś P., Tomkiewicz-Pająk L.,
Experts: Sadowski J., Kapelak B., Podolec P.

Background Ostium Secundum Atrial Septal Defect (ASD II) is the most commonly diagnosed type of ASDs. It accounts for about 75% of all ASD cases, representing approximately 7% of all congenital cardiac defects and 30-40% of all congenital heart disease in patients older than 40 years. It is characterized by a defect in the interatrial septum allowing pulmonary venous return to pass directly from the left atrium to the right atrium. The condition can be left undiagnosed for many years …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(II-1C.O) 54-year old male with severe kyphoscoliosis and pulmonary hypertension Sobień B., Kopeć G., Rubiś P., Tomkiewicz Pająk L., Barczyk K., Podolec P.
Experts: Prokop-Staszecka A., Kłosiński P., Fijałkowska A., Bederski K., Podolec P.

Background A 54-year-old caucasian male was admitted to our clinic with symptoms of cardiac and pulmonary failure. The patient suffered from inherited severe kyphoscoliosis of unknown etiology. At the time of admission he was compensated, in NYHA functional class III. Exercise dyspnea and a drop in effort tolerance were main complaints. Case presentation The patient was admitted to our clinic in May 2011due to clinical worsening of cardiopulmonary insufficiency. On admission he was in NYHA functional class III. No peripheral …

Posted in 1. Pulmonary hypertension, C. Overlap pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation, Others | Leave a comment