(IV-5B.1) Niewydolność serca u pacjentki po operacji Fontan Lidia Tomkiewicz-Pająk, Monika Smaś –Suska, Maria Olszowska, Wojciech Płazak, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Dariusz Rajch MD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiology and Electrotherapy, Edward Szczeklik Hospital, Tarnów, Poland KOMENTARZ Z uwagi na stan ogólny pacjentki oraz liczne towarzyszące obciążenia potencjalne korzyści ewentualnego leczenie chirurgicznego są wątpliwe. EKSPERT: Assoc. Prof. Grzegorz Kopeć, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow KOMENTARZ Niewydolność lewokomorowa poprzez nasilenie niedomykalności zastawki dodatkowo zwiększa nadciśnienie płucne. Do rozważenia ewentualny zabieg naprawczy zastawki. EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5B.1) 31- letni pacjent po operacji metodą Fontana z niedomykalnością systemowej zastawki przedsionkowo- komorowej Knap K. MD, Tomkiewicz- Pająk L. MD, PhD, Prof. Olszowska M. MD, PhD, Prof. Podolec P. MD, PhD, Smaś- Suska M. MD, Jurkowska- Błaut J. MD

KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pacjent operowany był przez profesora Norwooda, przez wiele późniejszych lat pozostawał poza nadzorem kardiologicznym. Z uwagi na objawowe częstoskurcze komorowe w tutejszej Klinice Elektrokardiologii (warunki anatomiczne – brak fenestracji – wymusiły dostęp przez zastawkę aortalną) wykonano ablację i jednoczasową implantacją ICD. Z uwagi na marskość wątroby (bardzo często obserwowaną po operacjach Fontana) u chorego występują trudne do …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5B.1) Pacjent z wrodzoną wadą serca – TGA, hypoplazja prawej komory, atrezja zastawki przedsionkowo-komorowej lewe i VSD Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Maria Olszowska MD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Dr Grzegorz Kopeć Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Brak wystarczających danych z badań klinicznych do stosowania sildenafilu w omawianym przypadku. EKSPERT: Dr Lidia Tomkiewicz-Pająk Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W aktualnym piśmiennictwie brak danych o korzystnym wpływie sildenafilu w omawianej sytuacji klinicznej. WNIOSKI 1. Zalecana opieka psychologiczna. 2. Nie wydaje się aktualnie zasadna implantacja kardiostymulatora, zalecana obserwacja pacjenta. 3. …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5B.1) Patient after Fontan operation Mroczek E. MD, PhD, Podolec J. MD, Kusa J. MD, PhD

Keywords: Fontan operation Background Tricuspid atresia accounts for about 0.7% of all congenital heart diseases. The tricuspid valve is absent, and there is no anatomic connection and direct communication between the right atrium and the right ventricle. Case description This 27-year-old female after Fontan operation is presented. The patient was born at term but was cyanotic. Diagnosis was made of tricuspid atresia with atrial septal defect (ASD) and ventricular septal defect (VSD). At age of 3.5 years a Fontan circulation …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment