(IV – 2A.1; IV – 5A.2) Pacjentka po korekcji ToF z istotną niedomykalnością zastawki tętnicy płucnej oraz umiarkowaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej

  KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pomimo dobrego stanu ogólnego obraz prawej komory przemawia za kwalifikacją chorej do leczenia zabiegowego. Biorąc pod uwagę warunki anatomiczne w omawianym przypadku najlepszym postepowaniem wydaje się zabieg chirurgiczny – wymiana zastawki tętnicy płucnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej. EKSPERT: Krzysztof Szymoński, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Postprocedural complication and residual defects, 2. Shunts, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5.A2) 18-letni pacjent po walwuloplastyce balonowej zastawki aortalnej, z ciężką niedomykalnością aortalną i nadciśnieniem płucnym Paweł Prochownik, Monika Komar, Bartosz Sobień, Urszula Gancarczyk, Natasza Herman, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W cewnikowaniu prawego serca potwierdzono obecność postkapilarnego nadciśnienia płucnego. Brak reaktywności naczyń płucnych w ostrym teście z NO. Należy rozważyć przeszczepienie serca. EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Istnieją chirurgiczne wskazania do wymiany zastawki aortalnej i trójdzielnej. W uwagi na obecność nadciśnienia płucnego …

Posted in 2. Postprocedural complication and residual defects, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5A.2) (English) Patient after correction of Tetralogy of Fallot with pulmonary valve regurgitation and left pulmonary branch stenosis Tomkiewicz-Pająk L. MD, PhD, Podolec J. MD, Kopeć G. MD, PhD, Drabik L. MD, Assoc. Prof. Olszowska M. MD, PhD, Miszalski-Jamka T. MD, PhD, Assoc. Prof. Kostkiewicz M. MD, PhD, Tyrka A. MD

Keywords: correction of Tetralogy, pulmonary valve regurgitation, left pulmonary branch stenosis Background Tetralogy of Fallot (ToF) is a cyanotic congenital heart disease. Almost all unoperated patients used to die before 40 years of age. Prognosis after surgical correction is good, with a 35-year survival of 85%. Surgery is carried out to close ventricular septal defect and relieve right ventricular outflow tract obstruction. Patients who have reached adulthood after earlier repair of ToF frequently develop complications such as severe pulmonary regurgitation, …

Posted in 2. Postprocedural complication and residual defects, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment