(IV – 2A.1; IV – 5A.2) Pacjentka po korekcji ToF z istotną niedomykalnością zastawki tętnicy płucnej oraz umiarkowaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej

  KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pomimo dobrego stanu ogólnego obraz prawej komory przemawia za kwalifikacją chorej do leczenia zabiegowego. Biorąc pod uwagę warunki anatomiczne w omawianym przypadku najlepszym postepowaniem wydaje się zabieg chirurgiczny – wymiana zastawki tętnicy płucnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej. EKSPERT: Krzysztof Szymoński, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Postprocedural complication and residual defects, 2. Shunts, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV – 2A.1) Chory po operacji Tetralogii Fallota z drożnym zespoleniem Blalock – Taussig Natalia Dłużniewska MD; dr n. med. Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, Jakub Stępniewski; PhD; prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W cewnikowaniu serca stwierdzono wysokie PCWP, prawidłowe opory przy wysokich ciśnieniach płucnych (w pniu płucnym dystalnie od zespolenia MPAP 33 mmHg). W związku z powyższym nie włączono do leczenia Bosentanu. EKSPERT: Jakub Stępniewski MD, resident cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Konstelacja hemodynamiczna omawianego układu odpowiada sytuacji w …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV- 2A.1) Pacjent po korekcji wady wrodzonej – Tetralogia Fallota z niedomykalnością zastawki płucnej Natalia Dłużniewska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

 

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2A.1 ) Dorosły chory z Zespołem Fallota po zespoleniu Blalock-Taussing Agnieszka Żygadło MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Leszek Drabik MD, PhD, Monika Smaś-Suska MD, Natalia Dłużniewska MD, Joanna Łuszczak MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Janusz Skalski Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ U pacjenta istnieją wskazania do leczenia zabiegowego. Należałyby jednak wykonać cewnikowanie serca w pierwszej kolejności. Optymalnym sposobem postępowania wydaje się zamknięcie VSD i  shuntu oraz wytworzenie połączenia międzyprzedsionkowego. Do rozważenia minimalna wentrikulotomia.   EKSPERT: Prof. Zbigniew Kordon Afiliacja: Department of Pediatric Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ U chorego istniej podejrzenie nadciśnienia płucnego. Z uwagi na złożoną anatomię najbardziej …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2A.1) (English) 18-year-old patient with tetralogy of Fallot and coronary artery abnormality Smaś-Suska M.MD, Tomkiewicz-Pająk L. MD,PhD, Tyrka A. MD, Olszowska M. MD, PhD, Miszalski-Jamka T. MD, PhD, Podolec J. MD

Keywords: coronary artery abnormality, tetralogy of Fallot Background Tetralogy of Fallot is one of the most common cyanotic congenital cardiac diseases. This heart defect consists of ventricular septal defect, obstruction of the right ventricular outflow tract, overriding aorta and right ventricular hypertrophy. About 3% of patients have anomalous left anterior descending coronary artery which may necessitate a conduit type of repair. Conduits connect right ventricle and main pulmonary artery. There are two types of conduits: valved and non-valved. About 40% …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment