(IV-1C.3a, IV-2A.O) 38-letnia pacjentka z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Istnieją wskazania do chirurgicznego zabiegu plastyki zastawki systemowej (anatomicznie trójdzielnej) ora zamknięcia VSD. Przed ostateczną kwalifikacją należy wykonać cewnikowanie prawego serca z oceną parametrów hemodynamicznych układu krążenia oraz koronarografię. EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Wydaje się, że jest to odpowiedni moment do wykonani …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Shunts, 3. Great arteries, A. Decreased pulmonary flow, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-1C.3a, V-2B.O ) 25 – letni chory z przełożeniem wielkich naczyń oraz z zaburzeniami rytmu Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Iwaszczuk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na przebytą operację Senninga dojście do strefy arytmogennej jest utrudnione (spływ żył płucnych). W pierwszej kolejności proponowana jest optymalizacja farmakoterapii. W razie braku jej skuteczności można rozważyć próbę zabiegu ablacji (bardzo trudnego technicznie gdyż niemożliwe jest dojście do anatomicznie lewego przedsionka) poprzez przejście wstecznie przez aortę (konieczność pokonania elektrodą dwóch zwrotów pod kątem 180°). U omawianego pacjenta priorytetem jest …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Arrhythmias secondary to rare structural diseases of the heart, 3. Great arteries, B. Due to congenital heart diseases, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, V. Rare arrhythmias | Leave a comment

(IV-1C.3/II-2A.1) Pacjentka z tętniczym nadciśnieniem płucnym i agenezją tętnicy płucnej Blaszczak Piotr MD PhD, Grzywna Ryszard MD PhD, Gorczyca Daria MD, Siudak Łukasz MD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na brak pożądanej poprawy klinicznej zasadne wydaje się stopniowe wycofanie się z dotychczasowej farmakoterapii nadciśnienia płucnego, bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Nie można wykluczyć koincydencji dwóch jednostek chorobowych, np. współistniejącej zatorowości płucnej. Do rozważenia wykonanie cewnikowania żył płucnych, a także pomiar osoczowego poziomu endoteliny (mankamentem jest aktualnie brak standaryzacji wyników). W chwili obecnej problemem głównym wydaje …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 1. Atresia of the pulmonary artery, 2. Inborn anomalies of the pulmonary vessels, 3. Great arteries, A. Anomalous morphology, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-1C.3b) 21-year-old male with Truncus Arteriosus Type I Komar M. , Wilkołek P. , Kopeć G. , Sobień B. , Stępniewski J. , Tyrka A., Widlińska B., Podolec P.
Experts: Skalski J., Pająk J., Olszowska M., Tomkiewicz- Pająk L.

Background Truncus arteriosus communis (TAC) is a rare congenital heart disease appearing in 0.034 to 0.56 per 1,000 newborns and representing 1.4% to 2.8% of all cases of congenital heart diseases. In this anomaly, a single arterial trunk arises from the heart, overrides the interventricular septum, and supplies systemic, pulmonary, and coronary circulations. Without surgical treatment, 80% of patients die within the first year of life, usually in early infancy. Repair of TAC during the neonatal and early infant period …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 3. Great arteries, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment