(VI-4D.1) 62 letnia kobieta z nawracającym wysiękiem w worku osierdziowym i jamach opłucnych Ewa Żółkiewicz MD, Jacek Nowak PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Wyniki badań laboratoryjnych wskazują na obecność infekcyjnego zapalenia osierdzia. Należy rozważyć włączenie antybiotyku empirycznie pomimo braku dodatnich posiewów. Konieczna konsultacja hematologiczna w celu poszerzenia diagnostyki różnicowej. EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Na chwilę obecną brak danych potwierdzających „rozpuszczanie „ skrzeplin przez dabigatran. …

Posted in 1. Pericardium, 4. Inflammatory malformations, Przypadki kliniczne, D. Calcifications, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy | Leave a comment

(VI-1A.2) 22-letnia pacjentka z guzem serca Jakub Stępniewski MD, PhD, Lidia Tomkiewicz – Pająk, Aleksandra Lenart MD, PhD, Justyna Błaut-Jurkowska MD, Prof. Maria Olszowska, Prof. Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Krzysztof Szymoński, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na lokalizację guza w pobliżu koniuszka ewentualne leczenie operacyjne po dokładnej ocenie wykonalności technicznej zabiegu. EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach własnych proponuję rozpocząć leczenie beta-adrenolitykiem oraz skonsultować pacjentkę w ramach międzynarodowego spotkania CRCD (czujna …

Posted in 1. Primary cardiac tumors, 2. Fibroma, A. Primary benign tumors, Przypadki kliniczne, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy | Leave a comment

(IV-5.A) 31-letni pacjent z zespołem Fallota i zaburzeniami rytmu serca Aleksandra Lenart MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Barbara Małecka, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Według aktualnych wytycznych ESC blok całkowity AV lub blok II stopnia typu II to wskazania klasy I do implantacji kardiostymulatora. Tetralogia Fallota (ToF) jest jedną z pięciu wad wrodzonych serca zwiększających ryzyko wystąpieniem nagłej śmierci sercowej (SCD). W omawianym przypadku objawy korelują z zapisami Ekg (omdlenia oraz zahamowanie zatokowe) – wskazania do stymulacji. ToF jest względnym wskazaniem do pierwotnej …

Posted in 5. Cardiovascular complications of oncological therapy, A. Post-surgery, Przypadki kliniczne, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy | Leave a comment

(VI-4D.1) Pacjent z zaciskającym zapaleniem osierdzia Agnieszka Żygadło MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Leszek Drabik MD, PhD, Monika Smaś-Suska MD, Natalia Dłużniewska MD, Joanna Łuszczak MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE

Posted in 1. Pericardium, 4. Inflammatory malformations, Przypadki kliniczne, D. Calcifications, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy | Leave a comment

(VI-4C) Annuloaortic abscess with the extension Ereminiene E., Zaliunas R., Benetis R.

https://i1.wp.com/www.crcd.eu/wp-content/uploads/2011/09/CC_Paris_header.png?fit=190%2C23

  case presentations and videos are provided for private use only

Posted in 4. Inflammatory malformations, C. Abscesses, Przypadki kliniczne, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy | Leave a comment