(IV-1C.3a, V-2B.O ) 25 – letni chory z przełożeniem wielkich naczyń oraz z zaburzeniami rytmu Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Iwaszczuk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na przebytą operację Senninga dojście do strefy arytmogennej jest utrudnione (spływ żył płucnych). W pierwszej kolejności proponowana jest optymalizacja farmakoterapii. W razie braku jej skuteczności można rozważyć próbę zabiegu ablacji (bardzo trudnego technicznie gdyż niemożliwe jest dojście do anatomicznie lewego przedsionka) poprzez przejście wstecznie przez aortę (konieczność pokonania elektrodą dwóch zwrotów pod kątem 180°). U omawianego pacjenta priorytetem jest …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Arrhythmias secondary to rare structural diseases of the heart, 3. Great arteries, B. Due to congenital heart diseases, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, V. Rare arrhythmias | Leave a comment

(V-3B) 31-letnia pacjentka ze złożoną wrodzoną wadą serca pod postacią wspólnego pnia tętniczego, ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz nieprawidłowymi połączeniami systemowo-płucnymi Jakub Kukier MD Katarzyna Mizia-Stec MD, PhD, Professor Maciej Wybraniec MD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: 1st Department of Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland KOMENTARZ Pacjentka dotychczas dyskwalifikowana była od reinterwancji. Obraz kliniczny uległ pogorszeniu. Wydaje się, że hemodynamika krążenia płucnego determinuje objawy. EKSPERT: Assoc. Prof. Jacek Kołcz, MD, PhD, pediatric cardiac surgeon Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ Naczynia odchodzące o aorty wstępującej to w pierwszej kolejności naczynia krążenia obocznego, a nie natywne tętnice płucne. Z …

Posted in 3. Arrhythmias of atypical mechanism and ECG presentation, B. Ventricular, Przypadki kliniczne, V. Rare arrhythmias | Leave a comment

(V-1.O) Pacjent z podejrzeniem PCCD- postępującej choroby układu przewodzącego Daniel Pelczarski, Michał Staszel, Anna Orzechowska

  KOMENTARZE EKSPERT: Paweł Rubiś, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zgodnie z aktualnymi dostępnymi wytycznymi wskazania do implantacji kardiostymulatora znajdują się w klasie II a. Proponuję rozważyć w pierwszej kolejności zastosowanie urządzenia „loop recorder” celem obiektywnej oceny wskazań do wszczepienia układu stymulującego (co wiąże się z koniecznością jego wymian w przyszłości). EKSPERT: Prof. Maria Olszowska MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II …

Posted in – Others, 1. Arrhythmias due to primary electrical diseases of the heart, Przypadki kliniczne, V. Rare arrhythmias | Leave a comment