(III-3A.3) 32-letni pacjent z sarkoidozą serca Justyna Błaut-Jurkowska MD, Klaudia Knap MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Paweł Rubiś, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory celowe wydaje się włączenie do leczenia beta-adrenolityku i/lub inhibitora konwertazy angiotensyny. W związku z brakiem zaburzeń rytmu i przewodzenia nie ma aktualnie wskazań do implantacji kardiostymulatora. W teście ergospirometrycznym zwraca uwagę obniżona wydolność fizyczna dla osoby w młodym wieku – wskazane jest powtarzanie badania. Zajęcie układu krążenia nie jest dominującym …

Posted in 3. Restrictive cardiomyopathy, 3. Sarcoidosis, A. Infiltrative, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies) | Leave a comment