(IV – 2A.1; IV – 5A.2) Pacjentka po korekcji ToF z istotną niedomykalnością zastawki tętnicy płucnej oraz umiarkowaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej

  KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pomimo dobrego stanu ogólnego obraz prawej komory przemawia za kwalifikacją chorej do leczenia zabiegowego. Biorąc pod uwagę warunki anatomiczne w omawianym przypadku najlepszym postepowaniem wydaje się zabieg chirurgiczny – wymiana zastawki tętnicy płucnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej. EKSPERT: Krzysztof Szymoński, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Postprocedural complication and residual defects, 2. Shunts, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5A) 42-year-old patient with aortic aneurysm, after correction of VSD, PDA and narrowing of pulmonary trunk Justyna Błaut-Jurkowska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Klaudia Knap MD, Joanna Łuszczak MD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Bogusław Kapelak MD, PhD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Proponuje operację w trybie planowym, preferencyjnie z zachowaniem zastawki własnej (o ile technicznie możliwe – szeroki pierścień może wymagać wymiany zastawki na sztuczną ) z uwagi na konieczność pełnej współpracy przy terapii VKA. EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ U chorego …

Posted in 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5.A2) 18-letni pacjent po walwuloplastyce balonowej zastawki aortalnej, z ciężką niedomykalnością aortalną i nadciśnieniem płucnym Paweł Prochownik, Monika Komar, Bartosz Sobień, Urszula Gancarczyk, Natasza Herman, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W cewnikowaniu prawego serca potwierdzono obecność postkapilarnego nadciśnienia płucnego. Brak reaktywności naczyń płucnych w ostrym teście z NO. Należy rozważyć przeszczepienie serca. EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Istnieją chirurgiczne wskazania do wymiany zastawki aortalnej i trójdzielnej. W uwagi na obecność nadciśnienia płucnego …

Posted in 2. Postprocedural complication and residual defects, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-6) 52-letnia pacjentka z tętniakiem aorty wstępującej, ze złożoną wadą zastawki aortalnej oraz z przetrwałym przewodem tętniczym Bottala Lidia Tomkiewicz – Pająk MD; Natalia Dłużniewska MD; Justyna Błaut – Jurkowska MD; Paweł Iwaszczuk MD; prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zamknięcie PDA u chorej wydaje się konieczne. Należy jednak rozważyć czy nie wykonać tego zabiegu równocześnie z zabiegiem chirurgicznej korekcji wady zastawki aortalnej. EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Wydaje się, że nie ma w tej chwili wskazań do chirurgicznej korekcji wady zastawki …

Posted in 6. Others, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV – 2A.1) Chory po operacji Tetralogii Fallota z drożnym zespoleniem Blalock – Taussig Natalia Dłużniewska MD; dr n. med. Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, Jakub Stępniewski; PhD; prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W cewnikowaniu serca stwierdzono wysokie PCWP, prawidłowe opory przy wysokich ciśnieniach płucnych (w pniu płucnym dystalnie od zespolenia MPAP 33 mmHg). W związku z powyższym nie włączono do leczenia Bosentanu. EKSPERT: Jakub Stępniewski MD, resident cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Konstelacja hemodynamiczna omawianego układu odpowiada sytuacji w …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV- 2A.1) Pacjent po korekcji wady wrodzonej – Tetralogia Fallota z niedomykalnością zastawki płucnej Natalia Dłużniewska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

 

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5B.1) Pacjent z wrodzoną wadą serca – TGA, hypoplazja prawej komory, atrezja zastawki przedsionkowo-komorowej lewe i VSD Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Maria Olszowska MD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Dr Grzegorz Kopeć Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Brak wystarczających danych z badań klinicznych do stosowania sildenafilu w omawianym przypadku. EKSPERT: Dr Lidia Tomkiewicz-Pająk Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W aktualnym piśmiennictwie brak danych o korzystnym wpływie sildenafilu w omawianej sytuacji klinicznej. WNIOSKI 1. Zalecana opieka psychologiczna. 2. Nie wydaje się aktualnie zasadna implantacja kardiostymulatora, zalecana obserwacja pacjenta. 3. …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2A.1 ) Dorosły chory z Zespołem Fallota po zespoleniu Blalock-Taussing Agnieszka Żygadło MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Leszek Drabik MD, PhD, Monika Smaś-Suska MD, Natalia Dłużniewska MD, Joanna Łuszczak MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Janusz Skalski Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ U pacjenta istnieją wskazania do leczenia zabiegowego. Należałyby jednak wykonać cewnikowanie serca w pierwszej kolejności. Optymalnym sposobem postępowania wydaje się zamknięcie VSD i  shuntu oraz wytworzenie połączenia międzyprzedsionkowego. Do rozważenia minimalna wentrikulotomia.   EKSPERT: Prof. Zbigniew Kordon Afiliacja: Department of Pediatric Cardiology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ U chorego istniej podejrzenie nadciśnienia płucnego. Z uwagi na złożoną anatomię najbardziej …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Shunts, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-4D) Patient with PFO and thrombophilia after ischemic stroke and massive pulmonary thromboembo-lism Komar M. MD, PhD, Prof. Podolec P. MD, PhD, Prof. Przewłocki T. MD, PhD, Stępniewski J. MD

Keywords: PFO, thrombophilia, ischemic stroke, pulmonary thromboembo-lism Background Patent foramen ovale (PFO) is a congenital cardiac lesion that frequently persists into adulthood. Although most patients with a PFO are asymptomatic, a variety of clinical manifestations may be associated with PFO, most importantly cryptogenic stroke. The prevalence of PFO is higher in patients with cryptogenic stroke, particularly those under age 55 years in whom PFO is more likely to play a causal role. Approximately 40 percent of ischemic strokes in adults …

Posted in 4. Congenital cardiovascular diseases with concomitant organ dysfunction, Przypadki kliniczne, D. Thrombosis and hemostasis disorders, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5B.1) Patient after Fontan operation Mroczek E. MD, PhD, Podolec J. MD, Kusa J. MD, PhD

Keywords: Fontan operation Background Tricuspid atresia accounts for about 0.7% of all congenital heart diseases. The tricuspid valve is absent, and there is no anatomic connection and direct communication between the right atrium and the right ventricle. Case description This 27-year-old female after Fontan operation is presented. The patient was born at term but was cyanotic. Diagnosis was made of tricuspid atresia with atrial septal defect (ASD) and ventricular septal defect (VSD). At age of 3.5 years a Fontan circulation …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment