(IV-1C.3a, IV-2A.O) 38-letnia pacjentka z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Istnieją wskazania do chirurgicznego zabiegu plastyki zastawki systemowej (anatomicznie trójdzielnej) ora zamknięcia VSD. Przed ostateczną kwalifikacją należy wykonać cewnikowanie prawego serca z oceną parametrów hemodynamicznych układu krążenia oraz koronarografię. EKSPERT: Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Wydaje się, że jest to odpowiedni moment do wykonani …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Shunts, 3. Great arteries, A. Decreased pulmonary flow, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-1C.3a, V-2B.O ) 25 – letni chory z przełożeniem wielkich naczyń oraz z zaburzeniami rytmu Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Iwaszczuk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na przebytą operację Senninga dojście do strefy arytmogennej jest utrudnione (spływ żył płucnych). W pierwszej kolejności proponowana jest optymalizacja farmakoterapii. W razie braku jej skuteczności można rozważyć próbę zabiegu ablacji (bardzo trudnego technicznie gdyż niemożliwe jest dojście do anatomicznie lewego przedsionka) poprzez przejście wstecznie przez aortę (konieczność pokonania elektrodą dwóch zwrotów pod kątem 180°). U omawianego pacjenta priorytetem jest …

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Arrhythmias secondary to rare structural diseases of the heart, 3. Great arteries, B. Due to congenital heart diseases, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, V. Rare arrhythmias | Leave a comment

(IV-1D.2d) 21-letni chory z dwupłatkową zastawką aortalną Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Natalia Dłużniewska, Maria Olszowska, Piotr Podolec

KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Konieczna jest ocena kardiochirurgiczna. EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Decyzja o zakresie leczenia operacyjnego jest trudna. Zwraca uwagę poszerzenie aorty wstępującej w krótkim czasie obserwacji. …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Left heart valves, Przypadki kliniczne, D. Valves, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5B.1) Niewydolność serca u pacjentki po operacji Fontan Lidia Tomkiewicz-Pająk, Monika Smaś –Suska, Maria Olszowska, Wojciech Płazak, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Dariusz Rajch MD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiology and Electrotherapy, Edward Szczeklik Hospital, Tarnów, Poland KOMENTARZ Z uwagi na stan ogólny pacjentki oraz liczne towarzyszące obciążenia potencjalne korzyści ewentualnego leczenie chirurgicznego są wątpliwe. EKSPERT: Assoc. Prof. Grzegorz Kopeć, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow KOMENTARZ Niewydolność lewokomorowa poprzez nasilenie niedomykalności zastawki dodatkowo zwiększa nadciśnienie płucne. Do rozważenia ewentualny zabieg naprawczy zastawki. EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5B.1) 31- letni pacjent po operacji metodą Fontana z niedomykalnością systemowej zastawki przedsionkowo- komorowej Knap K. MD, Tomkiewicz- Pająk L. MD, PhD, Prof. Olszowska M. MD, PhD, Prof. Podolec P. MD, PhD, Smaś- Suska M. MD, Jurkowska- Błaut J. MD

KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pacjent operowany był przez profesora Norwooda, przez wiele późniejszych lat pozostawał poza nadzorem kardiologicznym. Z uwagi na objawowe częstoskurcze komorowe w tutejszej Klinice Elektrokardiologii (warunki anatomiczne – brak fenestracji – wymusiły dostęp przez zastawkę aortalną) wykonano ablację i jednoczasową implantacją ICD. Z uwagi na marskość wątroby (bardzo często obserwowaną po operacjach Fontana) u chorego występują trudne do …

Posted in 1. Fontan procedure, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, B. After palliative procedures, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

( I – 2A.0 ; IV – 1D.2d ) Przypadek 43 letniego mężczyzny z tętniakowatym poszerzeniem aorty wstępującej oraz po implantacji sztucznej zastawki aortalnej Natalia Dłużniewska MD; Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, PhD; Aleksandra Lenart MD, Monika Smaś – Suska MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

EKSPERTYZA 1 “Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases” “Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Connective tissue disorders causing aneurysmal disease, 2. Left heart valves, A. Aneurysmal disease of the aorta, Przypadki kliniczne, D. Valves, I. Rare diseases of systemic circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, Others | Leave a comment

(IV-1C.3/II-2A.1) Pacjentka z tętniczym nadciśnieniem płucnym i agenezją tętnicy płucnej Blaszczak Piotr MD PhD, Grzywna Ryszard MD PhD, Gorczyca Daria MD, Siudak Łukasz MD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na brak pożądanej poprawy klinicznej zasadne wydaje się stopniowe wycofanie się z dotychczasowej farmakoterapii nadciśnienia płucnego, bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Nie można wykluczyć koincydencji dwóch jednostek chorobowych, np. współistniejącej zatorowości płucnej. Do rozważenia wykonanie cewnikowania żył płucnych, a także pomiar osoczowego poziomu endoteliny (mankamentem jest aktualnie brak standaryzacji wyników). W chwili obecnej problemem głównym wydaje …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 1. Atresia of the pulmonary artery, 2. Inborn anomalies of the pulmonary vessels, 3. Great arteries, A. Anomalous morphology, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.1, IV-4D) Chora z trombofilią po zakrzepicy żył głębokich podudzia z nieistotnym ASD Danuta Sorysz MD, PhD

KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Krzysztof Rytlewski MD, PhD, gynecologist Afiliacja: Department of Obstetrics and Perinatology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ Rozpoznanie trombofilii jest przeciwwskazaniem do hormonalnej antykoncepcji. W związku z przebyta zakrzepica w okresie ciąży pacjentka będzie wymagał profilaktyki przeciwzakrzepowej przy pomocy heparyny dorbnocząsteczkowej. Do rozważenia pozostaje kwestia konieczności zamknięcia ASD. EKSPERT: Prof. Lesław Szydłowski, MD, PhD, pediatric cardiologist Afiliacja: 1st Department of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice-Ligota, Poland KOMENTARZ W danym przypadku istnieje realne ryzyko zatorowości …

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, 4. Congenital cardiovascular diseases with concomitant organ dysfunction, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, D. Thrombosis and hemostasis disorders, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.1) Pacjentka z zespołem Eisenmengera i po przebytym udarze mózgu Joanna Stanisz-Kempa MD Małgorzata Biedroń MD Assoc. Prof. Józefa Dąbek MD, PhD Prof. Zbigniew Gąsior MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ U pacjentki należy wykluczyć zatorowość płucną jako składową nadciśnienia płucnego (a w razie jej potwierdzenia przeprowadzić w miarę możliwości różnicowanie, czy jest to wykrzepianie w naczyniach płucnych czy też materiał zatorowy spoza krążenia małego). Najbardziej użyteczną metodą wydaję się być scyntygrafia perfuzyjno-wentylacyjna płuc. Należy dokładnie ocenić pacjentkę pod kątem możliwości włączenia do programu leczenia nadciśnienia płucnego NFZ …

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-3.B) Long-term survival in unoperated double-inlet ventricle M. Haberka, M. Biedroń, E. Jastrzębska-Maj, L. Szymański, K. Bańska, M. Skowerski, Z. Gąsior

EKSPERTYZA 1 EKSPERTYZA 2 “Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases” “Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

Posted in 3. Complex congenital cardiovascular diseases, B. Complex abnormalities of position and connection of the heart and vessels with shunts, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment